J. 16 VAŘAJKOVÁ Z PODLUŽÍ

Kde ju máš, tu tu tu, co sa ptáš, ty kluku, na vrch kamen pod brodvanem, šindelákem přikrytú. Tančí 2 chlapci čelem proti sobě. Každý drží v pravé ruce kratší vařečku. Nejprve přezpívají taneční píseň (vařečkou přitom gestikulují). 1. takt – a: Ze stoje spojného přeskok na pravou nohu, levá

Continue reading

J. 17 HANAČA Z TĚŠIC

Co to máš, Hanačo, co to máš za guču, jak veznu palicu, hned ti to roztluču. Neco za cibulu, neco za křen, neco zapłatíme, neco zapřem. Tančí dvojice smíšené po kruhu levým bokem do středu, D po pravici CH. Drží se za vnitřní ruce v připažení, vnější v bok nebo

Continue reading

J. 18 HANAČA (HANÁCKÁ) Z LUŽIC

Co to máš, Hanačo, co to máš za šaty, rozmarýn zelený, na každú neděli. Neco za cibulu, neco za křen, neco zapłatíme, neco zapřem. Tančívalo se na fašanky v úterý večer. Vyhlásila se “hanácká”. Muzikanti pak začali hrát nápěv “Co to máš Hanačo”. Chlapci si šli pro děvčata a jednotlivé

Continue reading

J. 19 TŘASÁK Z PODLUŽÍ

Jakákoliv vhodná polková melodie. Podlužácký třasák se tančí velmi jemně a lehce po přední části chodidla, s častým střídáním směru. Podstata třasáku na Podluží tkví v tom. že tanečníci s odlehčeným těžištěm tančí v každém taktu dvoučtvrtečním třemi krátkými krůčky s natřásáním shora dolu při každém krůčku. Začínají z dvihu

Continue reading

J. 20 SVATEBNÍ TANEC (PORTA) MORAVSKÝCH CHORVATŮ Z MIKULOVSKA (REKONSTRUKCE)

Zgubila sam portu, zeljeny věnac, kdo je mi ga našav, lipi mladenac. Aj ga by našav ne ga by ga da, šak mu moja mati dobre zaplata. Tvoja mati nyma čuda dukata, da by zaplatyla tu portu zlata. Tanec porta se tančíval před čepením nevěsty. Stará svatka nebo kmotra přivedla

Continue reading

J. 21 VRTENÁ I MORAVSKÝCH CHORVATŮ Z MIKULOVSKA (REKONSTRUKCE)

Ruoža sam ja, ruoža, dokle nymam muža, kad muža dostanem, [: ruoža něostaněm :]. Kvitek sam ja, kvitek, dokle nymam ditek, kad ditky dostanem, [: ruoža něostaněm.:] Jde o rekonstrukci tance, který se poněkud podobá vrtěné z Podluží. Tanec má dvě části: I. Zpěv taneční písně: Zpívali muži. Dvojice stojí

Continue reading

J. 22 VRTENÁ II MORAVSKÝCH CHORVATŮ Z MIKULOVSKA (REKONSTRUKCE)

Kad by ja imala, kad by ja imala [: frjelištorfsko pulje :], zasijala by si, zasijala by si [: cjelo moje pulje :]. [: Kad by ja imala :] [: to preravsko pulje,:] [: zasijala by si:] [: cjelo moje pulje. :] [: Kad by ja imala :] [: to

Continue reading

J. 23 VRTENÁ III MORAVSKÝCH CHORVATŮ Z MIKULOVSKA (REKONSTRUKCE)

Vinco, vinco, vinco červjeno, kdo tě bude, vinci, píti, kad ja moram vojak byti, vinco, vinco, vinco červjeno. Guska, guska, guska pečena, guska, kdo tě bude jísti, kad ja moram vojak byti, guska, guska, guska pečena. Žito, žito, žito zeleno, žito, kdo tě bude kosit, kad ja moram šavlu nosit,

Continue reading