Zřizovatel:

G. 19 LENDR I – III Z HORNÍ LHOTY (KLIMKOVSKO)

I.
Tančí dvojice smíšené po kruhu levým bokem do středu, D po pravici CH. CH i D ruce v bok.
1. takt: CH i D třemi kroky postoupí vpřed s natočením od sebe (D doprava, CH doleva). D vykročí pravou, CH levou nohou.
2. takt: Na první osminu přídup, CH pravou, D levou nohou. Dvojice je mírně natočena od sebe, noha přidupne před chodidlo nohy stojné.
3. – 4. takt = 1. – 2. takt, ale s natočením o půl kola k sobě, CH začíná pravou, D levou nohou, dvojice natočena k sobě. Přídup ve druhé osmině taktu. CH levou a D pravou nohou.
5. – 8. takt: CH i D se otáčí každý sám čtyřmi kroky, CH krokem tajče s ohýbáním druhé nohy zánožmo, vykročí levou nohou, D obkročáku houpavého s mírnými úklony ve směru nohy výkročné a s ohýbáním druhé nohy mírně zánožmo.
9. – 12. takt = 1. – 4. takt. Na začátku 9. taktu však dvojice se uchopí za vnitřní ruce a při krocích vpřed s natočením zevnitř švihne spojenými pažemi vpřed a pustí se, paže pak založí v bok.
13. – 16. takt: Dvojice v držení ke kolovému tanci zavřeném, CH zády. D čelem do středu se otočí čtyřmi kroky obkročáku houpavého vygradovaného v závěru až do mírného poskoku s velkými úklony stranou ve směru nohy výkročné. D vykračuje pravou nohou, CH levou. Spojené vnější paže doprovázejí výkyvy těla pohyby nahoru a dolů. Na konci 16. taktu CH i D místo obkročáku houpavého třemi podupy zastaví otáčení dvojice.

II.
Tančí dvojice v postavení CH zády, D čelem do středu, držení ke kolovému tanci zavřené.
1. – 2. takt: Dvojice se otočí dvěma kroky obkročáku houpavého zakončeného až mírným poskokem s hlubokými úklony (viz varianta I). CH vykročí levou, D pravou nohou. CH při závěru obkročákového kroku na třetí osminu taktu druhou nohu po způsobu starých tanečníků ohne mírně zánožmo.
3. takt: Dvojice se pustí, ruce v bok a třemi skoky snožmo nazad se vzdálí od sebe stále natočeni obličejem k sobě.
4. takt – a: Ještě jeden malý poskok snožmo na místě.
b, c: Dvěma skoky CH na první osminu snožmo. na druhou osminu levou, na třetí pravou nohou vpřed k D. D na první osminu snožmo, na druhou pravou a na třetí osminu levou nohou.
5. – 6. takt: Dvojice y držení ke kolovému tanci zavřeném se otočí na místě 6 kroky dvakrát vpravo kolem, CH vykročí levou, D pravou nohou.
7. – 8. takt: Dvojice se otočí dvěma kroky obkročáku houpavého s výkyvy stranou jako v taktu 1. – 2.
Takt 1. – 8. se opakuje. V 8. taktu na a), b) dvojice dvěma přídupy ukončí obkročák, na c) výdrž.

III.
Tančí dvojice smíšené po kruhu levým bokem do středu, D po pravici CH. Držení za vnitřní ruce v připažení, vnější ruce v bok.
1. takt: Dvojice se natočí jedním valčíkovým krokem od sebe, spojené paže švih vpřed. CH vykročí levou, D pravou.
2. takt = 1. takt, ale opačnou nohou s natočením dovnitř, švih spojených paží vzad.
3. – 4. takt: Dvojice švihem spojených paží vpřed se natočí od sebe, pustí se a každý sám se otočí dvěma valčíkovými kroky zevnitř s postupem vpřed po kruhu. Skončí čelem k sobě.
5. – 6. takt: Dvojice čelem k sobě, oba ruce v bok, dvěma kroky mazurky vydupávané (D pravou, CH levou nohou) postoupí vpřed po kruhu.
7. – 8. takt: Dvojice v kolovém držení zavřeném se otočí dvěma kroky obkročáku houpavého, vygradovaného až do mírného poskoku, s úklony stranou a s pohyby spojených paží nahoru a dolů doprava vpřed po kruhu. CH vykročí levou, D pravou nohou.
9. – 12. takt = 1. – 4. takt.
13. – 14. takt = 5. – 6. takt.
1. – 16. takt = 7. – 8. takt. V 16. taktu ukončí dvojice obkročák na a), b) dvěma podupy, na c) výdrž.

Tančí členové souboru Opavica z Ostravy-Svinova David Rous (1973) a Svatava Bohušová (1943), hraje Kristininka z Ostravy jako v G. 1.