Zřizovatel:

G. 18 KOZEZA ZE SVINOVA (KLIMKOVSKO)

Tančí dvojice smíšené, D v jedné řadě, CH čelem proti nim v druhé řadě vzdáleně od sebe asi dva kroky. Všichni ruce v bok.
1. takt – a: CH i D nakročí na levou nohu s natočením asi o 45° doleva.
b: Pravá noha přidupne celým chodidlem před chodidlo levé nohy. Špice pravé nohy je vtočena dovnitř (noha před nohu stojnou dovnitř).
2. takt = 1. takt, ale naopak a opačnou nohou. Dvojice se nyní otočí asi o 90° doprava.
3. takt: CH i D se otočí třemi rychlými krůčky na místě o 360° doleva, vykročí levá noha.
4. takt: Tři podupy, CH i D čelem k sobě P, L, P nohou.
5. – 8. takt = 1. – 4. takt, ale naopak a opačnou nohou.
9. – 16. takt = 1. – 8. takt.
Celý tanec tančí ještě jednou. Nyní však při podupech a natáčení jedním i druhým směrem k sobě na konci 1. i 2. taktu dvojice naráží o sebe navzájem lokty. V 1. taktu pravými, v 2. taktu levými. V této obměně se tančí až do konce.

Tančí a hrají jako v G. 13.