Zřizovatel:

G. 17 KOVAL Z KRÁSNÉHO POLE (KLIMKOVSKO)

Tančí dvojice smíšené po kruhu nebo v rozptylu po taneční ploše. CH klek na levém koleně levým bokem do středu, D po jeho levém boku drží v rukou kraje zástěry.

1. – 6. takt: CH opře levou pěst o pravé koleno a v každém taktu jedenkrát na první dobu uhodí pravou pěstí na levou. V 1. – 4. taktu 1krát, v 5. taktu 2krát a v 6. taktu opět 1krát. D obchází zleva doprava předem kolem CH (v taktu 2 krůčky), vykročí pravá noha. V každém taktu mává dvakrát zástěrou v 1. době při kroku pravou nohou doprava a v 2. době při kroku levou nohou doleva. Posledním krokem se otočí u pravého boku CH o 180° doleva.
7. – 12. takt = 1. – 6. takt, ale D se vrací zpět na své místo. Vykročí levá noha s natočením doleva k CH.
13. – 16. takt: D se postaví před CH, CH postupuje vpřed krokem poskočným v každém taktu jeden, druhá noha pokrčena přednožmo. Při každém kroku poskočném potlesk do dlaní. CH vykročí pravou nohou. D ruce v bok se otáčí před ním polkovými kroky s mírným natřásáním doleva, vykročí levá noha.
17. – 20. takt: CH postupuje za ní obyčejnými kroky(2 v taktu), při každém kroku potlesk do dlaní. D před ním uhýbá nejprve ve dvou taktech dvěma třasákovými kroky přímo vzad a v dalších dvou taktech obkročákovými kroky s otáčením doleva.
21. – 24. takt = 13. – 16. takt.
25. – 26. takt: D uhýbá před CH dvěma třasákovými kroky obličejem k němu, vykračuje levá šikmo vlevo vzad, CH ji pronásleduje rovněž dvěma třasákovými kroky, vykračuje pravá noha šikmo vpravo vpřed. Vždy na začátku tleskne CH do dlaní.
27. – 28. takt: D se otáčí před CH čtyřmi šlapáky (obkročáky houpavými) doleva, vykračuje levá noha. CH za ní postupuje obyčejnými kroky (2 v taktu) s potlesky do dlaní při každém kroku.

Tančí a hrají jako v G. 14.