Zřizovatel:

G. 16 KOLEČKO Z KRÁSNÉHO POLE (KLIMKOVSKO)

Tančí dvě dvojice smíšené v kroužku čelem do středu, držení za napjaté paže téměř v upažení. Hraje se poprvé, tempo volné.
1. – 8. takt: Dvojice se otáčí 16 obyčejnými kroky pevně našlapo­vanými doleva, vykročí levá noha (pravá noha kříží přes levou).
9. – 10. takt: Tančící se pustí a nyní se zavěsí D s tanečníkem po levé straně za pravé lokty a zatočí se s ním čtyřmi kroky jednou kolem (vykračuje stále stejná noha). Při prvním kroku se zavěšují za lokty a při posledním se pouštějí.
11. – 12. takt: D se zavěsí s CH po pravé straně za levé lokty a zatočí se s ním čtyřmi kroky jednou kolem, vykračuje stále stejná noha.
Zátočky s tanečníkem po levé ruce a po pravé ruce se opakují až do konce nápěvu (tj. do konce 24. taktu).

Nápěv se hraje k tanci podruhé.
Celý tanec se opakuje od začátku, ale v rychlejším tempu. Takto se postupně při každém přehrání tempo zrychluje až do konce tance. Kroky však nemění svůj charakter.

Tančí a hrají jako v G. 13.