G. 31 CIGAN III Z NEPLACHOVIC (OPAVSKO)

Melodie jako v G.29 Tančí dvojice smíšené, CH zády do středu volně v rozptylu na místě v postavení čelem proti sobě na vzdálenost asi dvou kroků od sebe. D si oběma rukama nadzvedají sukně, CH mají ruce založeny v předu před tělem téměř ve výši ramen. Tančí jako v G.29

Continue reading

G. 32 HOJ KAČA Z NEPLACHOVIC (OPAVSKO)

Tančí dvojice smíšené po kruhu v kolovém držení zavřeném. CH zády do středu, D čelem. 1. – 6. takt: Rychlá, hladká polka vpřed po kruhu s otáčením doprava, CH začíná levou, D pravou nohou. 7. – 8. takt: D čtyřmi šlapákovými kroky se otočí vpravo zevnitř, vykročí pravá noha šikmo

Continue reading

G. 33 HULAN Z DVOŘISKA (HLUČÍNSKO)

Tančí dvojice smíšené po kruhu nebo v rozptylu v postavení čelem proti sobě, CH zády do středu, asi na vzdálenost 2 kroků. CH má ruce vzadu na křížích, D má ruce v bok. 1. – 2. takt: 4 obyčejnými ráznými kroky zátočka doprava v závěsu za pravé lokty jednou kolem.

Continue reading

G. 34 KALAMAJKA Z DARKOVIC (HLUČÍNSKO)

Tančí dvojice smíšené v řadách. CH i D jsou v postavení čelem proti sobě, CH zády do středu. Jsou od sebe asi na vzdálenost 2 kroků. CH má ruce vzadu na kříži, D má ruce v bok. Tančí každý sám v malém čtverečku, začínají oba směrem vpravo stranou. Výchozí postavení:

Continue reading

G. 35 KOZIZ Z DARKOVIC (HLUČÍNSKO)

Tančí smíšené dvojice v kolovém držení zavřeném po knihu, CH levým, D pravým bokem do středu. 1. takt – a: Houpavý šlapák z celého chodidla do výponu s otočením o půl kola. CH výkrok pravou přímo vpřed, D levou vzad. b: Přídup druhé nohy vedle nohy stojné celým chodidlem, noha

Continue reading

G. 36 KRAKOVJAK Z BOLATIC (HLUČÍNSKO)

Tančí dvojice smíšené po kruhu čelem proti sobě. CH je zády do středu. Drží se za pravé ruce asi ve výši pasu, CH má levou ruku vzadu na kříži, D má levou ruku v bok. Tančí téměř na místě. 1. takt: Houpavě provedený krok a příkrok podle CH vlevo stranou,

Continue reading

G. 37 LEVA NOŽKA Z BUDIŠOVIC (KLIMKOVSKO)

Tančí smíšené dvojice rozestavené po kruhu levým bokem do středu, D po pravici CH, drží se za vnitřní ruce v připažení, CH má levou ruku položenou hřbetem vzadu na kříži, D má pravou ruku v bok. 1. – 2: takt: Dva houpavé přeměnné kroky vpřed, vykročí vnějšíma nohama. 3. –

Continue reading

G. 38 NA ŚKLANEJ HOŘE Z BOLATIC (HLUČÍNSKO)

Tančí smíšené dvojice po kruhu nebo v rozptylu po taneční ploše, D po pravici CH. Jsou mírně natočeni k sobě, CH uvnitř a D vně. Drží se za vnitřní ruce v připažení, CH má levou ruku vzadu hřbetem na kříži, D má pravou ruku v bok. 1. takt – a:

Continue reading

G. 39 OTEVŘENÁ POLKA Z PODVIHOVA (KLIMKOVSKO)

Tančí smíšené dvojice po kruhu levým bokem do středu, D po pravici CH. Drží se za vnitřní ruce v připažení, CH má levou ruku položenu hřbetem vzadu na kříži. D má pravou ruku v bok. 1. – 2. takt: Dva kroky houpavé polky dopředu. CH vykročí levou, D pravou nohou.

Continue reading

G. 40 RUSKÁ POLKA Z KRÁSNÉHO POLE (KLIMKOVSKO)

Tančí dvojice smíšené volně v rozptylu čelem proti sobě posunuti o krok doleva. Drží se za napjaté pravé paže, CH levou ruku vzadu opřenu hřbetem o kříž, D levou ruku v bok. 1. takt: Tahem spojených paží k sobě a rázným přeměnným krokem pravou nohou vpřed si vymění dvojice místa. Při

Continue reading