Zřizovatel:

G. 14 ČAPULA – ČAPULAJDA ZE SVINOVA (KLIMKOVSKO)

Tančí dvojice smíšené, v držení ke kolovému tanci zavřeném, CH pravým, D levým bokem do středu.
1. – 4. takt: Dvojice tančí živou nedotahovanou polku s podřepem ve druhé době taktu. CH vykročí levou, D pravou nohou s otáčením doleva.
5. – 8. takt: Dvojice se postupně sníží do hlubšího podřepu a pokračuje v tanci doleva s nedotaženými polkovými kroky až do konce 8. taktu.
9. – 16. takt: Dvojice pokračuje v polce doleva nedotaženým polkovým krokem v hlubokém dřepu. V posledním taktu ukončí postojem ve vzpřimu a přídupem zastaví víření doleva.

Při opakování celého polkového nápěvu se otáčí nyní dvojice stejným polkovým krokem (nedotaženým, s přičapnutím na konci) doprava v protisměru (ve směru hodinových ručiček). CH vykra­čuje opět levou, D pravou nohou. Postup tance je stejný jako u prvé přehrávky.
1. – 4. takt: Tančí v postoji vzpřímeném.
5. – 8. takt: Postupně přecházejí do dřepu. Nyní však uvolní vnější paže a vzpaží je oba zevnitř. V tomto držení tančí pak až do konce tance.
9. – 16. takt: Polka v hlubokém podřepu, vnější paže vzpaženy zevnitř. V závěru tance opět zastaví v postoji přímém.

Tančí členové souboru Opavica z Ostravy-Svinova Radim Pavlas (1971) a Andrea Klementová (1974), hraje Kristininka z Ostravy jako v G. 1.