• English

Zřizovatel:

G. 20 POLKA NA ŠEST Z ČAVISOVA (KLIMKOVSKO)

Tančí dvojice smíšené po kruhu, držení ke kolovému tanci zavřené, CH levým D pravým bokem do středu. CH uchopí D levou napjatou paží mírně střížkovitě sklopenou shora za hřbet její ruky.
Polka z Čavisova je vlastně druhem polky na šest s poklesem do podřepu ve druhé části taktu a současně se sklouznutím druhé nohy CH v lichých taktech, D v sudých taktech vzad.

1. takt: Jeden krok polky na šest, CH vykročí levou nohou vpřed, D pravou nohou vzad. Ve 2. době taktu noha výkročná poklesne v koleně (je na ní plně váha těla). Druhá noha CH podklouzne přední částí chodidla s napjatým kolenem vzad. D pouze podřepne.
V 2. taktu vykračuje opačná noha. Dvojice se při tanci otáčí doleva. Nyní podklouzne druhá noha D a CH pouze přidřepne.
Při dalším opakování nápěvu tančí dvojice pozpátku (ve směru hodinových ručiček) a otáčí se přitom doprava. Takto se střídá tanec vpřed s otáčením doleva a zpět s otáčením doprava.

Tančí a hrají jako v G.14.