Zřizovatel:

G. 12 VRTEK ZE SVINOVA (KLIMKOVSKO)

1. Kole naši chalupečky poletuju holubečky
[: a hurkajú sobě Hanysku o tobě. :]

2. Všeci ludě povědali, že zmy spolem tancovali,
[: že nam idě taňec, lepši jak ružaněc. :]

Tančí dvojice smíšené v rozptylu nebo v kruhu. D je po levici CH. Držení za vnitřní ruce, spojené paže dole v připažení, CH má pravou ruku vztyčenou před tělem nebo vzadu na kříži. D má levou ruku volně podél těla. Někdy může být levá ruka D v bok. Střídají se sloky předzpěvu a sloky společného víření. Při zpěvu se pohupuje dvojice podobně jako u vrtku ze Zbyslavic (G. 11).

Hudba opakuje nápěv k tanci.
Dvojice v postavení čelem k sobě. držení ke kolovému tanci zavřené v objetí. Šlapák na půl kola, CH vykračuje pravou, D levou nohou. Dvojice se otáčí na místě prudkým obkročákem doprava. CH vykračuje pravou. D levou nohou. Vnitřní chodidla se kladou střídavě, vnějšími se dvojice obkročuje. Na první dobu taktu našlápne CH i D na celé chodidlo a zvrtem s odlehčenou patou se otočí asi o půl kola vpravo. Ve druhé době taktu nakročí na druhou nohu, nadnesou se na ní do výponu s otočením o dalšího půl kola.
Střídavé nižší našlápnutí na celé chodidlo v první době taktu a nadnesení do výponu ve druhé době taktu je pro vrtek příznačné, u D je totéž, ale v menší míře.

Tančí a hrají jako v G. 10. zpívá také Jana Čubíková (1970).