D. 16 BAJERYŠ Z DOLNÍHO NĚMČÍ

Tančí dvojice smíšené po kruhu nebo volně v tanečním prostoru v polootevřeném držení. CH uvnitř. D vně kruhu (držení jako ke kolovému tanci, ale dvojice jsou od sebe poněkud odvráceny). 1. takt – Jeden polkový krok (přeměnný s lehkým pohupem, provedený vzad), začíná vnitřní noha (CH pravou, D levou). 2.

Continue reading

D. 17 HOPAN (BAJERYŠ) Z VLČNOVA

Poznat, poznat po panence, kerá pěkně tancuje, poznat, poznat po panence, kerá chlapca miluje. Nedívaj sa po panence, kerá pěkně tancuje, podívaj sa do kuchyně, jak tam hrnce pucuje. Tančí dvojice smíšené, po knihu nebo volně v prostoru. Na začátku tance si může tanečník předzpívat taneční píseň. Pak se dvojice

Continue reading

D. 18 LITERY Z DOLNÍHO NĚMČÍ

[: Když sem chodil do školy, učil sem se litery, :] jedna, dvě, tři, štyři, pět, šest, sedum, osum, devět, jedna, dvě, tři štyři, tralalala. Tančí dvojice smíšené po kruhu, držení ke kolovému tanci zavřené, CH zády, D čelem do středu. 1. – 2. takt: 4 rychlé houpavé přísunné kroky

Continue reading

D. 19 MAZURKA Z DOLNÍHO NĚMČÍ

Na to sem k vám přišel, aby nám čas ušel, aby nám čas, aby nám čas, aby nám čas ušel. já na ni mrk, mrk, mrk ona se smála. Tančí dvojice smíšené po knihu nebo v rozptylu po taneční ploše v držení ke kolovému tanci polootevřeném (mírně odvráceni obličejem od

Continue reading

D. 20 MAZURKA Z NIVNICE

Na to sem k vám přišel, aby nám čas ušel, aby nám čas, aby nám čas, aby nám šas ušel. V Nivnici se tančí mazurka ve stejném držení a stejnými kroky jako v Dolním Němčí. Rozdíl je pouze při mazurkovém kroku v 1. a 2. taktu, kdy ve 3. době

Continue reading

D. 21 ŠOTYŠKA Z DOLNÍHO NĚMČÍ

Tančí dvojice smíšené po kruhu čelem proti sobě. Drží se za pravé ruce, levé v bok. 1. takt: Dva uskoky (skoky stranou), D na levé, CH na pravé noze směrem vpřed po kruhu (podle CH doleva). Při každém sko­ku přiklepne chodidlo druhé nohy k chodidlu nohy skočné. 2. takt –

Continue reading