Zřizovatel:

D. 19 MAZURKA Z DOLNÍHO NĚMČÍ

Na to sem k vám přišel, aby nám čas ušel,
aby nám čas, aby nám čas, aby nám čas ušel.

já na ni mrk, mrk, mrk ona se smála.

Tančí dvojice smíšené po knihu nebo v rozptylu po taneční ploše v držení ke kolovému tanci polootevřeném (mírně odvráceni obličejem od sebe). Spojené vnitřní paže mírně napjaty vpřed do směru tance.
1. takt: Dvojice postoupí vpřed po kruhu krokem vydupávané mazurky, CH vykročí levou, D pravou nohou.
1. takt – a: CH i D vydup, CH levou, D pravou nohou vpřed, noha doskočí mírně shora na celé chodidlo.
b: Přeskok na vnitřní nohu (CH pravou. D levou). Vnitřní noha doskočí na místo, kde před tím stála noha vnější. Noha vnější se odlepí od země a mírně pokrčí. Chodidlo vodorovně se zemí.
c: Poskok na vnitřní noze na místě, druhá noha pokrčená, chodidlo asi 20 cm od země.
Pozn.: Při výdupu vnější nohou vpřed v 1. době taktu se dvojice nepatrně schýlí vpřed, ve 2. a 3. době se poněkud napřímí při poskocích na vnitřní noze.
2. takt = 1. taktu.
3. takt: Dvojice se otočí na místě třemi poskoky, CH na levé, D na pravé noze o půl kola vpravo, D couvá. Druhá noha při po­skocích je mírně pokrčena v koleně, chodidlo vodorovně se zemí.
4. takt = 3. taktu, ale na opačné noze (CH na pravé, D na levé).
Na konci 4. taktu je dvojice v původním postavení, CH uvnitř. D vně kola.
Pozn. ke 3. a 4. taktu: Dvojice postupuje trojskoky mírně vpřed.
Pohyby taktů 1. – 4. se opakují až do konce tance.

Tančí a hrají jako v D. 2.