Zřizovatel:

D. 18 LITERY Z DOLNÍHO NĚMČÍ

[: Když sem chodil do školy, učil sem se litery, :]
jedna, dvě, tři, štyři, pět,
šest, sedum, osum, devět,
jedna, dvě, tři štyři, tralalala.

Tančí dvojice smíšené po kruhu, držení ke kolovému tanci zavřené, CH zády, D čelem do středu.
1. – 2. takt: 4 rychlé houpavé přísunné kroky vpřed po kruhu, vykračuje D levou, CH pravou nohou stranou (jde o rychlé přísunné kroky, které se blíží krokům cvalovým).
3. – 4. takt: Totéž zpět opačnýma nohama.
5. – 6. takt = 1. – 2. takt.
7. – 8. takt = 3. – 4. takt.
9. – 10. takt= 1. – 2. takt.
11.  – 12. takt = 3. – 4. takt.
13. takt: 2 rychlé houpavé přísunné kroky vpřed po kruhu, CH levou, D pravou.
14. takt: Totéž zpět opačnou nohou.
15. – 16. takt: Dvojice v kolovém držení zavřeném se otočí na místě vpravo čtyřmi kroky šlapáku jednou kolem. CH vykročí levou, D pravou nohou.
9. – 16. takt se ještě jednou opakuje.

Tančí a hrají jako v D. 2.