Zřizovatel:

D. 16 BAJERYŠ Z DOLNÍHO NĚMČÍ

Tančí dvojice smíšené po kruhu nebo volně v tanečním prostoru v polootevřeném držení. CH uvnitř. D vně kruhu (držení jako ke kolovému tanci, ale dvojice jsou od sebe poněkud odvráceny).
1. takt – Jeden polkový krok (přeměnný s lehkým pohupem, provedený vzad), začíná vnitřní noha (CH pravou, D levou).
2. takt – a: CH i D krok vnější nohou vpřed (CH levou, D pravou), noha došlápne na celé chodidlo.
b: Pravá noha se dotkne patou země u špičky nohy stojné.
3. – 4. takt: Dvojice v držení zavřeném (natočena čelem k sobě) se otočí čtyřmi hladkými šlapáky jednou vpravo kolem o 360°, CH vykročí pravou, D levou nohou. Otáčka je skoro na místě. Po skončení otáčky je dvojice opět v původním postavení.

Tančí a hrají jako v D. 2.