H. 3 SKOČNÁ Z JEŽOVA

Ej, lítala laštověnka, lítala, až ona se saméj zemi týkala, až ona se saméj zemi týkala. Preletěl k ní krahulíček malý pták, [: budeš-li se, laštověnko, vydávat :]. Já se budu, krahulíčku, vydávat, [: až se bude suchá linda zeleňat :]. Tanec má dvě části: I. Předzpěv taneční písně (zpívají

Continue reading

H. 4 SKOČNÁ ZE SEVERNÍHO KYJOVSKA

Konec u Kyjova u téj boží muky, stojí tam má milá, zalamuje ruky. Zalamuje si jich za svoju hlavičku, kemus mňa zanechal, švarný šohajíčku. [: Už je ráno, už je ve dně, staň má milá vyprovoď mě :], [: k městečku Kyjovu až na kraj, eště ně muziko pěkně hraj

Continue reading

H. 5 SKOČNÁ ZE SVATOBOŘIC-MISTŘÍNA

Před naším mosteček z drobného kamení na kopečku, leží tam syneček, porúbaný všecek o děvečku, o děvečku. Kdože ho porúbal, to mosel byt šohaj vybíraný, mosel mět šablenku nabrúšenú pěkně [: na dvě strany :].   V pondělí doma nebudu, v úterý na jarmak půjdu, ve středu z jarmaku, ve

Continue reading

H. 6 SLOVENSKÁ Z MILOTIC

Ti miločtí úřadové tvrdého srdéčka, dali sobě ponalévat starého vínečka, kerého by ěohajíčka na vojnu chytili. a jak ho vypili, hned sa uradili, [: Když sa oni uradili, tak hned nařídili :], bohatého škoda, mosí robit doma, ten chudobný šohajíček mosí jít do boja. Čí to lúka nesečená, ej, milockého

Continue reading

H. 7 SLOVENSKÁ ZE SVATOBOŘIC

Svatoborský dvorek, svědčí mu dvorkem byt, mojej galánečce svědčí po něm chodit, mojej galánečce svědčí po něm chodit.   Za našim huménkem nade dvorem, zatočil sa šohaj s vraným koněm, milá naňho volá, vráta mu otvírá, pojeď honem. Otec doma krávy dójí, matka zase céru strójí, ej, běž cérečko, běž

Continue reading

H. 8 RÚCHOVÁ – SLOVENSKÁ Z RATÍŠKOVIC

V ratiškovských dolinách, v ratiškovských dolinách, rozmarýn rozkvétá, rozmarýn rozkvétá. Chodívá k nám šohajek, chodívá k nám šohajek, ode mňa ho pýtá, ode mňa pýtá. [: Nepýtaj ho ode mňa :], [: ode mňa od saméj :], [: pýtaj si ho od otca :], [: od mamičky mojéj :]. Je

Continue reading

H. 9 VRŤÁK ZE SVATOBOŘIC

[: U Svatobořic v širéj rovině :], [: pase šohaj štyry koně vrané na jetlině :]. Dyž sem došel od muziky, bylo ráno, můj tatíček mňa přivítal, kdes byl, Jano, [: ty nesmíš doma spat, ty mosíš jít dělat skoro ráno :]. A já sem sa hned vymlúval na mamičku,

Continue reading

H. 10 PO HOLÉNCE-HOLÉNKOVÁ ZE SVATOBOŘIC-MISTŘÍNA

S dovolením, chlapci, s dovolením, s dovolením, budeme sa lískat po holeni, po holeni. A já su syneček vrchního pána, vrčíjú na mňa jak na cigána. Kdo na mňa vrčí, hned na mňa skočí, já sa mu podívám do jeho očí. Nedaleko od Kyjova, co je to tam za dědina,

Continue reading

H. 11 VERBUŇK ZE SEVERNÍHO KYJOVSKA

[: Proč, kalino, v struze stojíš :], [: snáď sa teho sucha bojíš :]. [: Proč bych sa já sucha bála :], [: šak sem rústla u Dunaja :]. Tančí Rudolf Hochman (1937), František Kouřil (1941-1996), Václav Polášek (1927), Jan Selucký (1932) a Ivo Šimeček (1933) z Kyjova, hraje Cimbálová

Continue reading

H. 12 VERBUŇK Z RATÍŠKOVIC

Svítaj, Bože, od Rudníka, aby bylo půl žídlíka, [: svítaj, Bože, od hory, aby byl  mázek plný :]. Svítaj, Bože, od tých kopců, aby byla holba šnopsu, [: svítaj, Bože, od hory, aby byl mázek plný :]. Tančí a hrají členové souboru Konopa z Ratíškovic Jiří Gajdík (1966), Josef Koplík

Continue reading