Zřizovatel:

D. 17 HOPAN (BAJERYŠ) Z VLČNOVA

Poznat, poznat po panence, kerá pěkně tancuje,
poznat, poznat po panence, kerá chlapca miluje.

Nedívaj sa po panence, kerá pěkně tancuje,
podívaj sa do kuchyně, jak tam hrnce pucuje.

Tančí dvojice smíšené, po knihu nebo volně v prostoru.
Na začátku tance si může tanečník předzpívat taneční píseň. Pak se dvojice uchopí ke kolovému tanci – CH zády do středu. D čelem. Spojená levice CH a pravice D je volně napjata vpřed po kruhu ve směru tance. Tančívá se jednak po kruhu, jednak ve volném prostoru.
1. takt: Jeden přeměnný krok vpřed po kruhu, CH vykročí levou, D pravou nohou. Krok je mírně houpavý.
2. takt: Jeden přeměnný krok zpět po kruhu, vykračuje opačná noha.
3. takt: Dvojice se otočí dvěma houpavými obkročáky s dosti značným nadnesením jednou kolem. CH vykročí levou no­hou, D pravou.
4. takt: CH uchopí D oběma rukama v pase, D se opře o jeho paže ze stran.
a: CH D vyzvedne. D mu v tom napomáhá odrazem z obou chodidel. Při výskoku jsou nohy D napjaty a D se vzepře mírně o paže CH.
b: CH postaví D na zem a znovu se uchopí do polootevřeného držení.
Pohyby taktů 1. – 4. se opakují po celý tanec.

Tančí a hrají František Kučera (1948) a Marcela Ulčíková (1969) z Vlčnova, hraje muzika souboru Olšava jako v D. 1