• English

Zřizovatel:

D. 21 ŠOTYŠKA Z DOLNÍHO NĚMČÍ

Tančí dvojice smíšené po kruhu čelem proti sobě. Drží se za pravé ruce, levé v bok.
1. takt: Dva uskoky (skoky stranou), D na levé, CH na pravé noze směrem vpřed po kruhu (podle CH doleva). Při každém sko­ku přiklepne chodidlo druhé nohy k chodidlu nohy skočné.
2. takt – a: CH i D ve stoji na levé noze provedou druhou nohou trojhran jako v moravské besedě – a1 se dotknou špičkou pravé nohy země vpředu, al vpravo stranou výdrž ve stoji b1 přinoží.
3. takt = 2. taktu, ale opačnou nohou. Pouze ve 4. osmině místo výdrže D i CH přešlápnou na pravou nohu a odrazí se ke skočnému kroku otáčky vpravo na místě v příštím taktu.
4. takt – a1 : Otočení D i CH na pravé noze, CH i D na pravé doprava o 180°. Současně druhá noha švihem se přetočí ve směru otáčky a shora došlápne chodidlem celé nohy vedle nohy odrazové.
a2 :Přešlap D i CH na pravou nohu a odrazem otáčka stejným směrem do původního postavení s doskokem druhé nohy k noze odrazové (technika otáček je stejná jako u dolněmčanské, jenom v jiných taktových proporcích).
Pohyby taktů 1. – 4. se opakují po celý tanec.

Tančí a hrají jako v D. 2.