G. 7 KOSÉ – ŠÁTEČKOVÁ ZE STRÁŽNICE

[: Kosé, milé kosé, kam ste zaletěli :], [: do širého pola, frajárečko moja :]. [: Stála u včelínku, žala jatelinku :], [: jatelinka drobná, nažala ju do dňa :]. Tančí trojice. CH a dvě D, v postavení čelném, CH uprostřed. V každé ruce drží šáteček, jehož opačný konec uchopí

Zobrazit více

G. 8 NEBOŽTÍK ZE STRÁŽNICE

[: Můj, můj nebožtík, už je nebožtík :], [: ďáblík jeho čepici, nedal pokoj děvčici :]. Tančí dvojice v postavení čelném. CH uprostřed mezi dvěma D. Drží se za vnitřní ruce, vnější připaženy. I. část: 1. takt: Dva kroky vpřed, vykročí pravá noha. 2. takt – a: Výkrok pravou nohou, druhá

Zobrazit více

G. 9 VERBUŇK I ZE STRÁŽNICE

Tá strážnická brána pěkně malovaná, [: kdože ju maloval, vojáci šablama :]. Okolo Moravy chodníček krvavý, [: kdo ho zakrvavil, šohaj porúbaný :]. Tančí Jan Gajda (1940), Milan Gajda (1937) a Josef Vajčner (1935) ze Strážnice, hraje muzika souboru Danaj ze Strážnice ve složení Martin Gajda (1969) prim, Peter Budínský

Zobrazit více

G. 10. VERBUŇK II ZE STRÁŽNICE

Brodí Jano koně, v téj nitranskej vodě, hajlon, trajlon tradarydy tajdon, v téj nitranskéj vodě. A jak jich tam brodíl, vraný kůň ho shodil, hajlon, trajlon, tradarydy tajlon, vraný kůň ho shodil. Tančí členové souboru Žerotín ze Strážnice Josef Grombíř (1959), Ladislav Hadač (1969), Vítězslav Hořák (1974), Josef Juřík (1976),

Zobrazit více

F. 1 SEDLCKÁ Z HROZNOVÉ LHOTY

Stávaj, stávaj, hospodářu, stávaj lenivý, šeci ftáci postávali, léťá k snídani, za ním letí křepelenka, iných ftáků dost. ej, napřed letí kos, to je ten skorý host, Hospodářu, honem stávaj a skoč do gatí, zapřáhni si svoje koně, chyť sa opratí, lebo z tvého polečka nezbude ti zrnečka, co ti

Zobrazit více

F. 2 SEDLCKÁ Z MORAVSKÉHO PÍSKU

[: Lepší je vínečko, než-li voda :], [: lepší je cérečka, než-li vdova :]. [: Cérečka miluje, nic neříká, :] [: a vdova spomíná neboštíka :]. Písecký stárek porúbal hájek, [: porúbal, posekal švarný šohajek :]. Písecký stárku, nerúbaj hájku, [: nerúbaj, nesekaj, švarný šohajku :]. Písecké děvčata, pěkné líčka

Zobrazit více

F. 3 SEDLCKÁ Z TĚMIC

Ej, topol, topol, zelený topol, dyž ty mňa nechceš, tož mňa daj pokoj, hojása, hojása, tož mňa daj pokoj. Dyckys ně říkal, že si ňa vezneš, až za kopečkem žitečko zežneš, hojása, hojása, žitečko zežneš. Co dělá Kača, co dělý Kača, v trávě zelenéj, v trávě zelenéj. [: Vije pérečko

Zobrazit více

F. 4 SEDLCKÁ Z VESELÍ NAD MORAVOU (rekonstrukce)

Nedívaj sa, miłá, na moju černú tvář, ale sa podívaj, jaký su hospodář. Má miłá była bys červená jako rys, ej kdybys ty nechodiła s chłapcama na rybíz. Žádný neví, jak je ně, [: jak je ně:], dyž ňa stará baba [: obejme :], jak bych hořký polýnek jedł, do

Zobrazit více

F. 5 SEDLCKÁ ZE VNOROV

[: Eště sa to nestało :], [: ale sa može stat :]. [: Ty sa možeš oženit :], [: a já sa možu vdat :]. [: Kážú sa mně můj tatíček oženit :], [: a já sa bójím, že ňa bude žena bit :]. [: Ani bych si Rakušanky nepojał,

Zobrazit více

F. 6 KLÁTKOVÁ Z HROZNOVÉ LHOTY

Povídajú, že su chłápek; že já mosím nosit kłátek, já su chłap. Dyž było mája měsíce, kúpił ně miłý střevíce, já střevíčky ráda nosím za milého boha prosím velice. Už je to už, pobil ňa muž, pobil ňa velice, že sem išla k muzice, nepůjdu už. Už je to už,

Zobrazit více