H. 13 KONOPĚ Z RATÍŠKOVIC

Fašanku, fašanku, už je ťa namále, jako téj rosenky na zelenéj trávě.  Už sa fašank krátí, už sa nenavrátí. [: staré babky plačú, že sa nevyskáčú :]. [: Rostú, rostú, rostú, konopě za cestú, a sú pěkné zelené :] [: a při nich vyrústá galánečka jistá, líčenka má červené :].

Continue reading

H. 14 FUNTY Z RATÍŠKOVIC

Nápěv a text jako píseň f) v H. 13 Tanec funty s písní o šenkérce, která měla sukňu půl deváta funtu atd.. patří do skupiny holénkových skočných atp. s vyskakováním chlapců a případně s tleskáním na holínku. Na Kyjovsku jsou funty rozšířeny v několikeré podobě. Jednak jako tanec trojicový, kde

Continue reading

H. 15 HANÁCKÁ Z DUBŇAN (rekonstrukce)

Když sme my šli přes lúky, statili sme měch múky, když sme my šli podruhý, stratili sme otruby. Daj, děvečko, odměnu, nech do rána neumřu, na synečku, na, na, na, neumíraj do rána. Lístečku dubový, nepadaj do vody, nebudu sa vydávat, až porostú jahody. Hanácká z Dubňan je tancem, který

Continue reading

H. 16 KOČIČÍ ZE SVATOBOŘIC-MISTŘÍNA

  Tančí dvě dvojice smíšené v postavení: dvě D čelem proti sobě se uchopí za ruce „na háčky“. Za každé D se postaví CH a uchopí je oběma rukama v pase. První dvojice je otočena levým bokem k hudbě, druhá pravým. Pýtala sa kočka kočky má-li kocúr koťata, jak si

Continue reading

G. 1 DANAJ I ZE STRÁŽNICE

Notace závěrečné cifry Magdalena Múčková Hájíčku zelený, [: kdo ťa hájit bude :], myslivca zabili, [: hajného nebude :]. Polajko, polajko, dávno zme sa znaly, [: dyž sme šohajkovi :] spolem čarovaly. Nečarovala sem, ani má mamička, [: ale čarovaly :] tvé červené líčka. Cifra před danajem: CH předstoupí před

Continue reading

G. 2 DANAJ II ZE STRÁŽNICE

a) [: Kdo to, milý, jak živ slyšel, aby kameň po vodě jel :], [: stál sem včera u Dunaja, dyž jél kameň kolem kraja :]. b) [: Kdo to tluče na tu našu bránku :], [: já, mamičko, mám u vás galánku :].    Ej, pod javorem, pod zeleným,

Continue reading

G. 3 DANAJ III (SVATEBNÍ) ZE STRÁŽNICE

[: Zaspala nevěsta v strážnickéj dolině :], [: došla pro ňu mamka :], [: staň nevěsto hore :]. [: Staň nevěsto hore, snáď sas už vyspala, :], [: běž podojit krávy :], [: kerés nedostala :]. Slunéčko sa níží, k večeru sa blíži, kde já budem nocovat, moja milá pyšná

Continue reading

G. 4 DANAJ Z PETROVA

[: Ty petrovské Plže na pěkném kopečku :], [: hledal tam šohajek, hledal tam šohajek svoju galánečku, svoju galánečku :]. [: Ty petrovské Plže sú jak malované :], [: kdože jich maloval :], [: chlapci Petrovjané :]. Rybářé, rybářé, samí košinářé, [: nikde vás nenajde, enom při poháře :]. Rybáře,

Continue reading

G. 5 DANAJ ZE SUDOMĚŘIC

Na dolině na tej straně, pase tam šohaj koně vrané, pase tam šohaj, srděnko moje, koně vrané. Žalo dívča, žalo trávu, ej, nedaleko lesa, háju, ej, nedaleko, srdénko moje, lesa, háju. [: Pod kopcem Hostýnem :], [: je pěkná hospoda :]. [: A v ní je šenkérka :], [: vínečko

Continue reading

G. 6 KOSÉ Z RADĚJOVA

[: Kosi milí, kosi, kam ste zaletěli :], [: do širého pola, frajárečko moja :]. [: Stála u včelínku, žala jatelinku :], [: jatelinka drobná, nažala ju do dňa :]. Tančí čtveřice, dva CH a dvě D v malém kroužku spojeném za paže. 1. a 2. CH stojí vedle sebe

Continue reading