Zřizovatel:

G. 7 KOSÉ – ŠÁTEČKOVÁ ZE STRÁŽNICE

[: Kosé, milé kosé, kam ste zaletěli :],
[: do širého pola, frajárečko moja :].

[: Stála u včelínku, žala jatelinku :],
[: jatelinka drobná, nažala ju do dňa :].

Tančí trojice. CH a dvě D, v postavení čelném, CH uprostřed. V každé ruce drží šáteček, jehož opačný konec uchopí D – z každé strany jedna. D vnější ruce připaženy.

I. variant
Ve stoji rozkročném pravá noha vpřed, za zpěvu písně, přenáší trojice váhu těla. V lichých taktech vpřed na pravou nohu, kmih spojenými pažemi vpřed. V sudých taktech vzad na levou nohu, kmih spojenými pažemi se šátky vzad. Takto až do konce 10. taktu.
Ve druhé části následuje obíhání D okolo CH a podbíhání pod šátky. Obě D vyběhnou současně proti sobě. CH přešlapuje ve stejném rytmu na místě, utvoří společně bránu a levá D vbíhá do brány vpředu Obíhají kolem CH. který zvedá paže nahoru a kříží je. Druhá D probíhá branou vzadu. Jedno oběhnutí se provede 8 kroky. D se vrací na svá místa. Takto až do konce 2. části.

II. variant
První část jako u prvního variantu, ve druhé části místo obíhání pod šátky následují zátočky CH běhovými kroky střídavě s pravou a levou D. S pravou D se zavěsí za pravé lokty, současně levá D se otáčí na místě doleva. S levou D se pak zavěsí za levé lokty a současně se pravá D otáčí doprava. Každá zátočka se provede čtyřmi kroky.

Tančí členové souboru Žerotín ze Strážnice Vladimír Koupil (1966), Zdeňka Baňařová (1974) a Petra Křížová (1976), Petr Lovecký (1967), Marie Bakalíková (1967) a Marie Baňařová (1971), hraje Cimbálová muzika Strážničan ze Strážnice jako v G.3.