Zřizovatel:

F. 1 SEDLCKÁ Z HROZNOVÉ LHOTY

Stávaj, stávaj, hospodářu, stávaj lenivý,
šeci ftáci postávali, léťá k snídani,
za ním letí křepelenka, iných ftáků dost.
ej, napřed letí kos, to je ten skorý host,

Hospodářu, honem stávaj a skoč do gatí,
zapřáhni si svoje koně, chyť sa opratí,
lebo z tvého polečka nezbude ti zrnečka,
co ti ftáci zezobali, už ti nevráťá.

Už bylo tri štvrtě na sedmú,
má milý, rozmilá, poď se mnú,
půjdeme žíti to krásné kvítí
na lučinu zelenú.

I. verze (starší)
Tanec má 3. části:
I. Zpěv taneční písně s doprovodnými pohyby
Zpěvák stojí čelem k hudbě, předzpěvuje 1. sloku taneční písně. Zpěv doprovází gestikulací levé nebo pravé paže tlesknutím a přenášením váhy těla v rytmu zpívané písně. Děje se to něko­likerým způsobem, např. v lichých taktech na levou nohu šikmo vlevo stranou, druhá noha se pozvolna přisouvá k noze výkročné, v sudých taktech pak naopak. Na zatleskání k němu přibíhá tanečnice. Tanečník ji obejme pravou rukou kolem pasu, ona položí levou ruku ohnutou v lokti přes pravé rameno (prsty směřují ke středu zad), vnější ruce připaženy. V tomto postoji a držení spolu přenášejí váhu těla stejnosměrně (v lichých taktech doleva, v sudých doprava) až do konce zpěvu.

II. Víření dvojice kolem společné osy vpravo a vlevo stranou
Víření je prokládáno „táháním rukama“. Tento prvek může být jednak na začátku víření, při změně směru víření anebo v závěru tance po skončení víření. Někdy se mezi vířením nebo mezi „táháním rukama“ objeví i podtočení tanečnice.
1. – 4. takt: Dvojice v postavení pravými boky u sebe (CH drží D oběma rukama kolem těla, D mu položí ruce na jeho paže ze stran), víří doprava (oba čelem vpřed). Vykračuje vnitřní nebo vnější noha nebo jeden tanečník vnitřní, druhý vnější nohou.
1. takt – a: D vykročí pravou nohou (vnitřní), CH levou (vnější). Nohy došlápnou celým chodidlem na zem a současně povolí v koleně.
b: Krok druhou nohou vpřed, kolena odpérují nahoru. Takto se otáčí dvojice až do konce 4. taktu.
5. takt: Přetáčí se levým bokem k sobě a v taktech 6. – 8. víří opačným směrem v postavení levými boky u sebe, vykračuje stejná noha jako prve (nyní CH vnitřní a D vnější).
9. takt: Dvojice se natočí čelem proti sobě. Drží se za obě ruce asi ve výši pasu. Přešlápnutím na nohu, která je nyní na řadě, napne CH i D pravou ruku k levému rameni svého protějšku (levou ruku současně pokrčuje).
10. takt: Totéž naopak s přešlápnutím na druhou nohu a se současným hmitem v kolenou.
11. – 12. takt = 9. – 10. takt.
13. – 14. takt: Na začátku 13. taktu přechytne CH pravici D a až do konce 14. taktu ji pod spojenými pravicemi 2 x podtočí doleva krokem s mírným podřepáváním na 1. dobu (jako u víření).
15. – 16. takt: Dvojice se opět uchopí za obě ruce a zakončí znovu „táháním rukama“, nyní tak, že napřed každý napne levou ruku a pokrčí pravou a zpět.
17. – 20. takt: Dvojice se uchopí k víření v postavení pravými boky u sebe a víří jako v taktech 1. – 4.
21. takt: Dvojice se přetáčí opačnými boky k sobě jako v taktu 5.
22. – 24. takt: Dvojice víří doleva jako v taktech 6. – 8.
Takto lze přetančit na 1. přehrávku nápěvu taneční písně.

CH zpívá druhou sloku písně
Při zpěvu se drží a pohupují přibližně stejně jako v 1. sloce.

Hudba opakuje předzpívaný nápěv k tanci 1 x.
V tanci se opakují přibližně tytéž figury jako prve, ale poněkud v jiném uspořádání.
1. – 4. takt: Dvojice natočena čelem k sobě se uchopí za obě ruce a přetahuje střídavě pravé a levé paže svého protějšku ke svému rameni. V 1. taktu CH nakročí na pravou nohu. natáhne svoji pravou paži k levému rameni D. V 2. taktu naopak přešlápne na druhou nohu a natáhne opačnou paži, podobně i D.
5. – 8. takt: Dvojice se uchopí k víření pravými boky u sebe a nakročením pravou nohou (pokud vykročí stejně) zahájí víření.
9. – 12. takt: Víření doleva, vykračuje opět pravá, nyní vnější noha (obrat se provede v 9. taktu).
13. – 16. takt: Dvojice se natočí čelem k sobě, uchopí se za obě ruce a následuje opět „táhání rukama“: našlápnutím na pravou nohu natáhne CH i D současně pravou ruku k levému rameni svého protějšku (13. takt). V dalším taktu totéž opačnou nohou a opačnou rukou (14. takt).
15. – 16. takt = 13. – 14. takt.
17. – 20. takt: Dvojice opět víří doprava v postavení pravými boky u sebe.
21. – 24. takt: Víření doleva levými boky u sebe.

CH zpívá další píseň.
Dvojice se pohupuje při zpěvu jako obvykle (viz nahoře).

Hudba opakuje předzpívaný nápěv k tanci 1 x.
1. – 4. takt: Dvojice víří doprava.
5. – 8. takt: Dvojice víří doleva (změna směru v 5. taktu).
9. – 12. takt: Dvojice čelem proti sobě: „táhání rukama“ (začíná našlápnutím na pravou podtočí a napnutím pravých rukou vpřed).
13. – 14. takt: CH přechytne pravicí pravou ruku D a 2 x ji přetočí doleva.
15. takt: D se dotočí a uchopí se s CH opět za obě ruce.
16. – 17. takt: „Táhání rukama“.
18. – 22. takt: Víření doprava až do konce.

II. verze
Tančí ji ostatní páry pod vlivem souborové praxe.

Tančí a hraje skupina z Hroznové Lhoty Jan Falešník (1930) a Apolena Valíčková (1921), Milan Frola (1974) a Jiřina Pomajbíková (1973), Libor Motyčka (1974) a Eva Majerová (1973), Petr Pavka (1969) a Věra Valíčková (1975), Jiří Prachař (1974) a Alena Valíčková (1979), muzika ve složení Petr Galečka (1974) prim, Petr Hlahůlek (1968) housle-terc, Josef Kútný (1961) viola kontr, Pavel Valíček (1969) cimbál a Jiří Valíček (1973) kontrabas.