Zřizovatel:

F. 3 SEDLCKÁ Z TĚMIC

Ej, topol, topol, zelený topol,
dyž ty mňa nechceš, tož mňa daj pokoj,
hojása, hojása, tož mňa daj pokoj.

Dyckys ně říkal, že si ňa vezneš,
až za kopečkem žitečko zežneš,
hojása, hojása, žitečko zežneš.

Co dělá Kača, co dělý Kača,
v trávě zelenéj, v trávě zelenéj.

[: Vije pérečko :] [: z růže červenéj :].

Začíná CH předzpěvem první sloky taneční písně před hudbou. Na pokyn zatleskáním atp. k němu přichází D. Pokud k němu přijde ještě za zpěvu písně, postaví se vedle něho, uchopí se za vnitřní ruce a až do konce zpěvu přenášejí váhu těla na a) na vnější nohy, na b) na vnitřní nohy. Po přezpívání taneční písně se otočí čelem k sobě, založí ruce v bok a tančí nejprve pohyby jednou nohou.
1. takt – a: CH ve stoji na levé noze, přední část chodidla pravé nohy vpředu. D současně ve stoji na pravé noze, se opře země špičkou chodidla levé nohy vzadu.
b: CH se opře špičkou pravé nohy země vzadu a D špičkou levé nohy země vpředu.
2. takt a = 1. takt a.
b: CH i D přinoží.
3. – 5. takt: Dvojice se zavěsí za pravé lokty a otáčí se vpravo kolem téměř obyčejnými kroky se sotva znatelným zapérová-ním vnitřní nohy v koleně.
6. takt: Dvojice zastaví čelem k sobě, tleskne do dlaní a výdrž, D s mírným povolením v kolenou.
7. – 12. takt: Zátočka za levé lokty, vykračuje vnitřní (levá) noha.
Celé se ještě jednou opakuje.

Nyní zpívá CH další píseň. Dvojice se za zpěvu natáčí na místě (D chodidla u sebe), při pohybu spojených paží vpřed zevnitř a při pohybu spojených paží vzad dovnitř. Na první přehrání nápěvu CH D roztočí. D se točí doprava, vykračuje pravá noha, CH cifruje. Při druhém opakování nápěvu se zavěsí za pravé lokty a víří na místě vpravo, vykračuje pravá noha s mírným podřepem atd.

Tančí a hrají Karel Buček (1971) a Petra Blažková (1974), muzika souboru Radošov z Veselí nad Mor. jako v F. 2.