Zřizovatel:

F. 4 SEDLCKÁ Z VESELÍ NAD MORAVOU (rekonstrukce)

Nedívaj sa, miłá, na moju černú tvář,
ale sa podívaj, jaký su hospodář.

Má miłá była bys červená jako rys,
ej kdybys ty nechodiła s chłapcama na rybíz.

Žádný neví, jak je ně, [: jak je ně:],
dyž ňa stará baba [: obejme :],
jak bych hořký polýnek jedł,
do samého tŕňá sedł, tak je ně, [: tak je ně :].

Žádný neví, jak je ně, [: jak je ně :],
dyž ňa mładá dívka [: obejme :],
jak bych cukr, mandle jedł,
do karafiátů sedł, tak je ně, [: tak je ně :].

Tanec začíná předzpěvem taneční písně. CH začne zpívat 1. sloku, muzikanti jej doprovázejí. Po chvíli přivolá k sobě tanečník tanečnici, která se s ním uchopí jako k horňácké sedlácké: CH ji uchopí pravicí kolem pasu. ona položí levici ohnutou v lokti na jeho záda nebo ji překlopí přes jeho pravé rameno. Vnější paže spojí stříškovitě, takže CH uchopí levou rukou pravou ruku D (hřbety obou rukou nahoře, palce zaklesnuty) nebo se dvojice drží při zpěvu pouze za vnitřní ruce v připažení. V tomto postavení a držení přenášejí při zpěvu váhu těla vpřed na vnější nohy, vzad na vnitřní s mírným hrnkem v kolenou. Drží-li se při zpěvu pouze za vnitřní ruce. při pohybu vpřed se natočí mírně od sebe (liché takty) a při pohybu vzad (sudé takty) obličejem k sobě.

Hudba přehrává předzpívaný nápěv poprvé.
Dvojice se uchopí v držení jak u sedlácké (viz nahoře). V 1. taktu
udělá dvojice na vnější noze malý krok poskočný směrem vpřed k muzice, vnitřní nohy mírně pokrčeny v koleně, chodidla vodorov­ně se zemí. Ve 2. taktu došlápnou na vnitřní nohy vzad, poskočí na nich a vnější nohy pokrčeny v koleně mírně přitáhnou k noze poskakující.
3. – 4. takt = 1. a 2. takt.
5. – 8. takt: Dvojce se otáčí krokem poskočným (v každém taktu 1) kolem společné osy doprava (D couvá). CH i D vykračují vnější nohou: D pravou vzad, CH levou vpřed.
1. – 8. takt se opakuje: Dvojice se pustí, uchopí se za pravé ruce, pravými boky u sebe a postupují naznačenými přísunnými kroky okolo sebe s mírnými výkyvy spojených pravic v lichých taktech směrem doprava, v sudých doleva (za záda CH). Při obcházení jde CH i D tou nohou, která je na řadě (CH levou, D pravou). V každém taktu se provede 1 naznačený přísunný krok. CH postupně přejde do mírné cifry. Takto tančí až do konce přehrávky.

CH zpívá další píseň.
CH v postavení čelem k hudbě, drží se s D za vnitřní ruce a při zpěvu přenášejí oba známým způsobem váhu těla vpřed a vzad s natáčením od sebe a k sobě a s mírnými švihy spojených paží vpřed a vzad.

Hudba opakuje předzpívaný nápěv.
Dvojice se uchopí do sevřenějšího držení jako u sedlácké a začíná poskoky na místě vnější nohou vpřed, vnitřní vzad.
1. takt: CH i D malý krok poskočný, vnější nohou vpřed, vnitřní noha mírně pokrčena v kolenou, chodidla vodorovně se zemí.
2. takt: Došlápnutím na vnitřní nohy vzad poskok, vnější nohy pokrčeny v kolenou, mírně potáhnou k noze uskakující.
5. – 10. takt: Otáčejí se poskočným krokem v polootevřeném držení vpravo kolem, D couvá, CH postupuje vpřed. Vykročí vnější noha (v každém taktu 1 poskok).
11. takt: Dvojice se otočí k sobě, uchopí se za pravé ruce a v taktu 11. až 16. se obchází, D naznačeným přísunným krokem, CH drobnou cifrou vpravo kolem s výkyvy spojenými pažemi vpravo a vlevo stranou (podrobnosti viz nahoře).
17. takt: Dvojice se stále drží za pravé ruce, posledním krokem se natočí k muzice a švihem spojených pravic vpřed přenese váhu těla na vnější nohy (D na pravou, CH na levou, CH má levici v gestu).
18. takt: Držíce se stále za pravé ruce kmih vzad s přenesením váhy těla na vnitřní nohy.
19. – 20. takt: Podobně. V závěru 20. taktu se dvojice opět přechytne za vnější ruce.

Zpěv další písně.
Postavení a pohybový doprovod jako nahoře.

Hudba opakuje předzpívaný nápěv k tanci.
Dvojice v postoji čelem k hudbě, držení jako k sedlácké. opakuje tanec poskočnými kroky:
1. – 4. takt: Poskoky v lichých taktech vnější vpřed, v sudých vnitřní vzad.
5. – 10. takt: Otáčení poskočnými kroky – vykračuje vnější noha.
11. – 20. takt: Dvojice se uchopí za pravé ruce a obchází se až do konce tance naznačeným přísunným krokem u CH dokola s kmihy spojených pravic, v lichých taktech vpravo stranou, v sudých vlevo vzad za záda tanečníka. Vykračují CH levou, D pravou nohou.
V závěru tance se dvojice zastaví čelem k sobě, CH si levicí přidrží pravou ruku tanečnice, pravicí ji plácne do její pravé dlaně (dá jí „pac“) a vzápětí D mu obloukem plácne levicí shora na hřbet jeho pravé ruky.

Tančí a hrají členové souboru Radošov z Veselí nad Moravou Jaroslav Smutný (1934) a Vlasta Smutná (1933), muzika jako v F. 2.