Zřizovatel:

H. 15 HANÁCKÁ Z DUBŇAN (rekonstrukce)

Když sme my šli přes lúky,
statili sme měch múky,
když sme my šli podruhý,
stratili sme otruby.

Daj, děvečko, odměnu,
nech do rána neumřu,
na synečku, na, na, na,
neumíraj do rána.

Lístečku dubový, nepadaj do vody,
nebudu sa vydávat, až porostú jahody.

Hanácká z Dubňan je tancem, který byl rekonstruován podle záznamů sběratele Vaška z Dubňan. Tančí se na písně 3/4 taktu a rytmicky je příbuzný zavádkám.

1. píseň – „Když sme my šli přes lúky“: Tanečníci si nejdříve píseň předzpívají a pak ji muzika opakuje k tanci, nebo ji zpívají přímo k tanci. Tančí dvojice smíšené po kruhu čelem proti sobě, CH levým, D pravým bokem do středu.

Popis tanečních kroků a prvků:
1. takt: CH postoupí třemi kroky mírně šikmo vlevo vpřed, začíná levá noha. Na každou dobu jeden krok (levá, pravá, levá), v třetí době taktu přenese poněkud více váhu těla na levou no­hu. D ustupuje před ním buďto stejným směrem (pravá, levá, pravá) nebo začíná ven z kruhu také levou nohou.
2. takt = 1. takt, ale opačnýma nohama: CH šikmo vpravo vpřed (pravá, levá, pravá) a D před ním stejným směrem (levá, pravá, levá) anebo naopak.
3. takt: CH se otočí třemi krůčky o 360° do původního postavení doleva (levou, pravou, levou nohou) a D podobně, ale o 360° doprava (pravou, levou, pravou nohou).
4. takt: Dvojice ve stoji čelem proti sobě, ruce v bok, provede tři podupy na místě: CH pravou, levou, pravou nohou a D -naopak – levou, pravou, levou nohou.
Pohyby těchto čtyř taktů se opakují až do konce předzpívaného nápěvu. Podobně se tančí na na další píseň „Lístečku dubový“.

Tančí a hrají členové souboru Konopa z Ratíškovic Jiří Gajdík (1966) a Hana Horáčková (1970), Josef Koplík (1966) a Jana Koplíková (1966), Jaroslav Macek (1968) a Irena Foltýnová (1970), Jiří Příkaský (1966) a Ilona Příkaská (1970), Emil Souček (1958) a Věra Součková (1959), muzika jako v H. 8.