• English

Zřizovatel:

H. 14 FUNTY Z RATÍŠKOVIC

Nápěv a text jako píseň f) v H. 13

Tanec funty s písní o šenkérce, která měla sukňu půl deváta funtu atd.. patří do skupiny holénkových skočných atp. s vyskakováním chlapců a případně s tleskáním na holínku. Na Kyjovsku jsou funty rozšířeny v několikeré podobě. Jednak jako tanec trojicový, kde dvě dívky pomáhají při výskocích prostřednímu chlapci. Ratíškovské funty jsou obdobou tohoto tance. Tančí je pouze chlapci, kteří zde spojují v jeden celek některé prvky z původního tance „po holénce“ a z funtů, kde vyskakoval chlapec s dopomocí dvou dívek. V Ratíškovicích vlastně nahradili tuto dívčí pomoc kamarádi chlapci.

Postup tance:
Chlapci utvoří půlkruh nebo kruh. do jehož středu vstoupí chlapec, který chce skákat funty. Dva kamarádi přistoupí k němu. Chlapec začne zpívat písničku „Ratíškovská šenkérka“ ostatní se k němu připojí. Zpěv je doprovázen bohatou gestikulací. Při počítání jednotlivých funtů pak prostřední chlapec vyskakuje s vyšvihováním paží vzhůru. Oba kamarádi mu pomáhají tím, že jeden zprava, druhý zleva jej zvedají při výskocích do výšky a zase jej zpátky staví na zem. Na dovětek písně „a ta sukňa vážila“ vyskakující chlapec zatančí několik cifer a ukončí otočením na jedné noze a tlesknutím pravou rukou na pravou holénku. Anebo pouze ukončí výrazným tlesknutím na holínku bez předchá­zejícího otočení.

Tančí a hrají členové souboru Konopa z Ratíškovic jako v H. 12.