• English

Zřizovatel:

G. 6 KOSÉ Z RADĚJOVA

[: Kosi milí, kosi, kam ste zaletěli :],
[: do širého pola, frajárečko moja :].

[: Stála u včelínku, žala jatelinku :],
[: jatelinka drobná, nažala ju do dňa :].

Tančí čtveřice, dva CH a dvě D v malém kroužku spojeném za paže. 1. a 2. CH stojí vedle sebe a na ně navazuje 1. a 2. D. Píseň se zpívá k tanci, pak ji může hudba přehrávat.
1. takt – a: Stoj výkročný pravou nohou vpřed, levá noha opřena o přední část chodidla, kmih spojenými pažemi dovnitř.
b: Přenesení váhy těla zpět na levou nohu, pravá noha zůstává na místě, kmih spojenými pažemi vzad.
Pohyby 1. taktu se opakují až do konce 6. taktu. 1. – 6. takt se ještě jednou opakuje.
Nyní následují zátočky druhého chlapce s druhou D za pravé loky čtyřmi běhovými krůčky (7. – 8. takt) jednou kolem, vykročí pravá noha. Při prvním kroku oba tlesknou do dlaní, při druhém kroku jsou již zavěšeni za lokte, při dalším taktu se již pouštějí a vracejí se na svá místa.
9. – 10. takt: Totéž 1. D s 1. CH, ale bez potlesku na začátku.
Tyto zátočky se ještě jednou opakují (nyní už bez potlesku).
Pak se zpívá druhá sloka a tančí se jako u první sloky.

Tančí a hrají členové souboru Danaj ze Strážnice Radek Klásek (1976) a Hana Brantálová (1978), Tomáš Prečan (1971) a Jitka Potrusilová (1977), muzika jako v G. 1, ale bez cimbalistky.