Zřizovatel:

G. 5 DANAJ ZE SUDOMĚŘIC

Na dolině na tej straně,
pase tam šohaj koně vrané,
pase tam šohaj, srděnko moje,
koně vrané.

Žalo dívča, žalo trávu,
ej, nedaleko lesa, háju,
ej, nedaleko, srdénko moje,
lesa, háju.

[: Pod kopcem Hostýnem :],
[: je pěkná hospoda :].

[: A v ní je šenkérka :],
[: vínečko nalévá :].

[: Nalej ně, šenkérko :],
[: nalej ně vína máz :].

[: Však já ti zaplatím :],
[: až půjdu pryč od vás :].

Tančí se v podstatě stejně jako danaj z Petrova. Pokud se některé rozdíly objeví, vyplývají z různého věku tanečníků nebo jde o jiné možnosti provádění určitých tanečních prvků.
Tanečníci přicházejí se zpěvem před muziku, tanečnice buďto přicházejí s nimi anebo později přibíhají. V tanci se pravidelně střídá předzpěv taneční písně s opakováním nápěvu k tanci. Při zpěvu stojí D po pravici CH, který ji objímá pravou rukou v pase, D položí volnou levici na jeho pravé rameno. Přenášení váhy těla při zpěvu písně se provádí buďto stranou s mírně krouživým pohybem (viz Petrov, G. 4), CH i D stejnosměrně a vykročí stejnou nohou, nebo CH i D vykračují vnější nohou vpřed, drahá noha přisouvá s mírným limitem (1. takt) vnitřní noha vykračuje přímo vzad a vnější noha k ní přisouvá (2. takt). Pohyb je mírně houpavý.
Při víření se postaví pravými boky k sobě a uchopí se navzájem oběma rukama (CH drží D kolem těla, D mu položí ruce ze strany na paže). V tomto postavení víří doprava v rychlejším tempu nežli je předzpěv. Vykračuje vnitřní noha. která dosti prudce nakročí na celé chodidlo, noha v koleně povolí, a na druhou dobu odpérováním se mírně zvrtne a současně dokročí vnější noha celým chodidlem před nohu vnitřní. Asi v polovině nápěvu se dvojice k sobě přetočí opačným bokem a nyní víří doleva v postavení levými boky u sebe, vykračuje opět vnitřní noha – nyní levá. Na závěr danajů se tančí polka – třasák.

Tančí František Cigánek (1935) a Anna Cigánková (1940), Jan Okáník (1961) a Jarmila Juříková (1962), Josef Okénka (1949) a Jiřina Grombířová (1959), František Procházka (1937) a Jiřina Procházková (1938) ze Sudoměřic, hraje Cimbálová muzika Strážničan ze Strážnice ve složení Vítězslav Pálenský (1977) prim, Peter Budínský (1973) housle-terc, Libor Frank (1976) housle-kontr, Antonín Horehleď (1976) cimbál a Tomáš Pánek (1977) kontrabas.