• English

Zřizovatel:

H. 16 KOČIČÍ ZE SVATOBOŘIC-MISTŘÍNA

 

Tančí dvě dvojice smíšené v postavení: dvě D čelem proti sobě se uchopí za ruce „na háčky“. Za každé D se postaví CH a uchopí je oběma rukama v pase. První dvojice je otočena levým bokem k hudbě, druhá pravým.

Pýtala sa kočka kočky má-li kocúr koťata,
jak si stará, tak si stará, dyť to ví náš pantáta.
[: Má, má, kemu on jich dá :].

1. – 4. takt: Všichni postupují čtyřmi lehce houpavými přeměnnými kroky za první dvojicí. První dvojice couvá, druhá postupuje čelem vpřed, všichni vykročí pravou nohou (v první dvojici vykročí CH i D pravou nohou vzad a v druhé dvojici CH i D pravou nohou vpřed).
5. – 8. takt: Dvojice se vracejí stejně čtyřmi přeměnnými kroky na svá místa (nyní couvá druhá dvojice). Vykročí opět pravýma nohama.
9. takt – a: Všichni ze stoje na místě poskokem na levé noze vysunou pravou nohu vpřed (opírá se přední částí chodidla o zem) a CH se mírně ukloní doprava.
b: Výdrž ve stoji.
10. takt: Totéž levou nohou vpřed, CH úklon doleva.
11. takt: Dva poskoky pravou, levou vpřed, CH úklon vpravo vlevo.
12. takt – a: Poskok pravou nohou vpřed, CH úklon vpravo.
b: Výdrž.
13. – 14. takt = 9. – 10. takt, ale na opačnou stranu.
15. takt = 11. takt, ale opačnýma nohama.
16. takt: Dvojice se pustí a CH si vymění místo s D, při výměně CH jde před dívku doprava a D ustupuje za něj doleva, celá výměna se provede čtyřmi krůčky.
Nyní stojí D za CH a celý tanec se opakuje. Nyní se uklání D stranou. Při výměně D jde před CH doprava a CH ustupuje na své místo doleva čtyřmi krůčky, vykračuje levá noha.

Tančí a hrají jako v H. 9.