• English

Zřizovatel:

G. 1 DANAJ I ZE STRÁŽNICE

Notace závěrečné cifry Magdalena Múčková

Hájíčku zelený, [: kdo ťa hájit bude :],
myslivca zabili, [: hajného nebude :].

Polajko, polajko, dávno zme sa znaly,
[: dyž sme šohajkovi :] spolem čarovaly.

Nečarovala sem, ani má mamička,
[: ale čarovaly :] tvé červené líčka.

Cifra před danajem:
CH předstoupí před muziku a zazpívá 1. sloku písně k cifře. Při zpěvu gestikuluje obvyklým strážnickým způsobem.
Hudba opakuje předzpívaný nápěv k tanci 1x. CH před hudbou cifruje. Po cifře následuje vlastní danaj.

Předzpěv taneční písně:
CH zpívá 1. sloku písně „Polajko, polajko“. Při zpěvu gesti­kuluje pažemi, natáčí se v rytmu taneční písně a přivolá k sobě tanečnici, zatleská do dlaní. D k němu přichází a postaví se po jeho pravici. CH ji obejme pravou rukou v pase, D položí levici ohnutou v lokti na jeho pravé rameno. Vnější ruka D je připažena, CH volnou levicí při zpěvu gestikuluje.
Dvojice při zpěvu taneční písně v uvedeném držení přenáší váhu těla s natáčením doprava a doleva:
1. takt – a: CH i D nakročí na pravou nohu s natočením vpravo stranou.
b: Dokončí přenesení váhy těla posunutím levého chodidla patou k patě pravého chodidla. CH při tomto pohybu přivine D k sobě, které se přitom natočí obličejem až téměř před něho.
2. takt – a: Dvojice se vrací krouživým pohybem zpět, úkrokem levé nohy.
b: Přisunutím pravé paty k patě levého chodidla D se částečně od CH odvrací. Všechny liché takty jako 1. takt a sudé jako 2. takt. Tyto kolébavé pohyby se tedy opakují až do konce předzpěvu a provázejí i předzpěv další písně.

Hudba opakuje nápěv předzpívané písně k tanci jedenkrát.
1. – 2. takt: CH uchopí levicí pravou ruku D, hřbety nahoře, palce propleteny. V 1. až 2. taktu podtočí ve 2 taktech D pod spojenými pažemi doprava. D se podtáčí 2 danajovými kroky:
1. takt – a: D nakročí na přední část pravého chodidla s natočením
doprava, špička chodidla vytočena zevnitř. b: Předkročí levou nohou před pravou nohu, špičku dovnitř s otočením asi o půl kola doprava. Noha došlápne celým chodid­lem na zem, pravá noha v chodidle povolí.
2. takt = 1. takt.
CH na místě, přitom se lehce pohupuje v danajovém rytmu. D se ke konci 2. taktu přitočí k pravému boku CH a uchopí se s ním k víření v polootevřeném držení.
3. – 5. takt: Dvojice se otáčí danajovými kroky v polootevřeném držení vpravo, D couvá. CH postupuje vpřed. Vykračují vnější nohou s nadnesením do polovýponu, CH levou vpřed, D pra­vou vzad. Na druhou dobu vždy při kroku vnitřní nohou (CH pravou vpřed, D levou vzad) došlápnou na celé chodidlo -koleno povolí. Spojené vnější paže doprovázejí danajový krok mírnými výkyvy vždy v 1. době taktu nahoru, v 2. době dolů. Na konci nápěvové fráze CH víření zastaví tím, že se danajový krok provede na místě a při další taneční fázi v prvních 2 taktech podtáčí D zvednutím spojených vnějších paží 2 danajovými kroky doleva. Po skončení podtáčky se znovu uchopí dvojice do polootevřeného držení a víří danajovými kroky až do konce fráze. Pak znovu mění směr víření (někdy mezitím dvakrát přenesou váhu těla vpřed a vzad). Opět víří několik kroků doprava, nato mění směr víření zase doleva.

CH zpívá 2. sloku.
Dvojice přenáší váhu těla s natáčením tanečnice před CH a zpět jako v 1. sloce.

Hudba opakuje nápěv k tanci.
Dvojice se postaví čelem k sobě. CH uchopí D kolem těla, D mu položí paže ze stran na ramena.
1. – 3. takt: CH natáčí D před sebou s přenášením váhy těla v 1. taktu oba na pravou nohu (D se natočí k chlapcovu levému boku), v 2. taktu naopak, ve 3. taktu jako v prvém, ve 4. taktu se natočí danajovým krokem pravým bokem k sobě.
4. – 9. takt: Dvojice v postavení pravými boky k sobě víří danajo­vými kroky (vykračuje vnější noha – levá).
10. takt: Dvojice zastaví víření natočením D k pravému rameni CH.
11. – 13. takt: Přenášení váhy těla na místě („šúlání“) a v dalších taktech pak pokračují ve víření pravými boky u sebe až do konce.

Dohrávka hudby.
Ze společného víření pravými boky u sebe roztočí CH D, které se otáčí doprava danajovým krokem stejně jako u podtáčky na začátku tance. V první době každého taktu nakročí na přední část chodidla pravé nohy, otočí se asi o půl kola, na b) předkročí levou nohou před nohu pravou. Došlápne celým chodidlem na zem s otočením asi o půl kola. Po celou dobu se střídavě nadnáší v 1. době taktu a podklesává v 2. době taktu. CH ji doprovází cifrou.

Tančí Jan Gajda (1940) a Jaroslava Gazárková (1956) ze Strážni­ce, hraje muzika souboru Danaj ze Strážnice ve složení Martin Gajda (1969) prim, Peter Budínský (1973) housle-terc, Vítězslav Pálenský (1977) housle-obligát, Libor Frank (1976) housle-kontr, Magdalena Múčková (1968) cimbál a Tomáš Pánek (1977) kontrabas.