Zřizovatel:

I. 2 SKOČNÁ I Z KRUMVÍŘE

Tá krumvířská šenkýřka měla novú sukňu,
a tá sukňa vážila půl deváta funtu,
jeden funt, dva funty, tři funty, štyry funty,
pět funtů, šest funtů, sedum funtů, osum funtů,
půl funtu, a tá sukňa vážila půl deváta funtu.

K hodovým tancům u Hanáckých Slováků patřila kromě zavádky i skočná. Je to tanec, který se objevuje v několikeré podobě: jako samostatné vyskakování chlapců s tleskáním pravou nebo levou, někdy i oběma rukama na holínky. Druhým typem je tanec s dopomocí jedné nebo dvou dívek chlapcovi při výskocích. Jedna z nejrozšířenějších forem je trojková forma (v čelném postavení, chlapec uprostřed, po každé straně jedna dívka). Troji­ce se drží za vnitřní ruce a je otočena čelem k hudbě. Tančívá se zpravidla na píseň Ta krumvířská šenkýřka měla novú sukňu.
1. – 8. takt: CH zpívají taneční píseň (mohou jim pomáhat i chlapci, kteří stojí kolem a pozorují jejich tanec). Při zpěvu taneční písně se prostřední CH natáčí v lichých taktech k levé D (spojené paže napřaženy stranou) – levice CH a pravice levé D vzad a pravice CH a levice pravé D vpřed. V sudých taktech se pak natáčí k pravé D a pohyb paží je naopak. Natáčení se provádí přísunným krokem. V lichých taktech se pravá D natáčí k CH zády a levá D čelem, v sudých taktech naopak.
V dalších devíti taktech při počítání jednotlivých funtů CH vyskakuje do výšky odrazem obou nohou (při každém „funtu“ jedenkrát), na druhou dobu taktu dopadne na zem do mírného podřepu. D mu pomáhají při výskocích tím, že se k němu otočí čelem a uchopí jej vnější rukou za dlaň a vnitřní rukou za loket (levá D levé ruky chlapcovy, pravá D pravé ruky CH). Takto jej nadzvedají v každém taktu na a) nahoru, na b) spustí paže dolů.
V závěrečných čtyřech taktech .. a ta sukňa vážila… se natáčí CH k pravé a levé D jako na začátku tance. Většinou však v zá­věru těchto čtyř taktů CH roztočí obě tanečnice švihem spojených vnitřních paží vpřed, takže pravá D se otáčí doprava a levá D doleva. D se točí chvíli na místě a pak se odtáčejí do pozadí. CH ve zbývajících taktech začne cifrovat a cifruje až do konce posledního taktu.

Tančí a hrají členové souboru Vonica z Krumvíře Petr Konečný (1972), Marcela Konečná (1974) a Klára Vytrhlíková (1979), Michal Kratochvíl (1973), Marcela Jestřebecká (1977) a Lenka Ondrůjová (1973), muzika a sbor Mužáci z Klobók jako v I. 1.