• English

Zřizovatel:

I. 6 VERBUŇK Z JIŽNÍ ČÁSTI HANÁCKÉHO SLOVÁCKA

Dyž sem já šel od milenky, břínkaly mně ostrověnky,
[: břinkaly mně, břinkaly, černé očka plakaly. :]

Černé očka, proč pláčete, šak vy moje nebudete,
[: nebudete, nesmíte, darmo na mě myslíte. :]

Verbuňk v oblasti Hanáckých Slováků byl čistě záležitostí mužů. Po roce 1950 se však v této oblasti v některých obcích, podobně jako na Podluží, objevil při verbuňku i dívčí taneční projev. Děvčata ve dvojicích, ve čtveřicích nebo i, ve větším kroužku se pohybují v tempu zpívaného a hraného verbuňku. Ve dvojicích se např. otáčejí kolem společné osy v postavení pravými a levými boky u sebe. krokem s přidřepáváním na vnitřní (vý-kročnou) nohu. Otáčejí se buďto doprava nebo doleva. V některých případech střídají otáčku v lichých taktech pravým bokem u sebe (vykročí pravá noha s podřepem), na druhou dobu pravá noha odpéruje nahoru. Ve druhém taktu se otáčejí stejným směrem, ale otočí se obě o 180° doprava, stále se držíce jako původně, na první dobu pak vykročí křížem pravou nohou za levou s mírným podřepem, na druhou dobu odpérují v pravém koleně, přetáčejí se zpět doleva k sobě (jsou opět pravými boky u sebe) a dokročí přitom v polovýponu na levou nohu atd. Podobně dívky v kruhu se otáčejí kříženým krokem vlevo stranou tak, že na a) kříží pravou nohu před levou (nohy v koleně podřepnou) a na druhou dobu ukročí vlevo stranou levou nohou, nohy odpérují v kolenou nahoru. Někdy střídají křížení vpředu s křížením vzadu (v sudých taktech). V rychlém tempu verbuňku pak se otáčejí rychlými kroky stejného charakteru jako v tempu pomalém. Pokud jsou ve dvojicích, víří pak v rychlém tempu obvykle po několik taktů v postavení pravými boky u sebe s přidřepáváním na pravou nohu. Po několika taktech se otočí levými boky k sobě a víří doleva s přidřepáváním na levou nohu.
Při zpěvu taneční písně přenášejí dívky, ať ve dvojici nebo v kroužku, váhu těla z nohy na nohu podobně jako to činí i muži.

Tančí a hrají členové souboru Vonica a Antonín Konečný (1947) z Krumvíře, muzika jako v I. 1, dále Karel Osička (1970) z Velkých Bílovic a Mužáci z Klobók jako v I. 1.