Zřizovatel:

I. 3 SKOČNÁ II Z KRUMVÍŘE

Skázala ně tá sedlovská,
skázala ně tá sedlovská,
co je po ní, není hezká.

[: Skázala ně z Hostěrádek,:]
že má pěknej vinohrádek.

Jde opět o druh tance s dívčím pomáháním chlapcům při výskocích. Tančí se buď na stejnou písničku jako v I. 2 (trojicový variant) nebo na kteroukoliv jinou z velkého počtu písní k tomuto tanci.
Tanec má dvě části:
I. Předzpěv taneční písně (zpívá se vždy po jedné sloce).
II. Vyskakování chlapců oporem levou rukou o dívku a s tleská­ním volnou pravicí na holínku pravé nohy ohnuté zánožmo.

Popis kroků a prvků:
I. Zpěv první sloky taneční písně
Dvojice stojí v půlkruhu nebo v rozptylu čelem k hudbě, D po levici CH. Drží se za vnitřní ruce v připažení. Vnější ruce připaženy, později CH volnou pravicí gestikuluje.
1. takt: a: CH i D vykročí vnější nohou vpřed, natočí se mírně k sobě zády.
b: Přisunou vnitřní nohu k noze vnější a spojené vnitřní paže kmihnou vpřed.
2. takt: a: CH i D vykročí vzad vnitřní nohou, natočí se mírně čelem k sobě.
b: Přisunou vnější nohu k noze vnitřní a spojené vnitřní paže kmihnou vzad.
Pohyby taktů 1. a 2. se opakují až do konce první sloky.

II. Hudba přehrává předzpívaný nápěv 1x
Po dobu celé přehrávky CH vyskakují na:
a: každého taktu odrazem z levé nohy, pravá ohýbá zánožmo, pravá ruka vyšvihne vzhůru. D po jeho levici jej uchopí levou rukou za jeho levou dlaň a pravou rukou jej podpírá v lokti levé ruky. Při výskoku jej nadzvedne.
b: CH při doskoku nejprve na levou nohu tleskne pravicí na pravou holínku pokrčené nohy, někdy i na podpatek. Pravá noha došlápne o něco později na zem (asi v poslední osmině taktu).
D přidržuje CH za jeho levou ruku po celou dobu jeho vyska­kování. Podobně se pak zpívá další sloka písně nebo jiná píseň. V závěru tance při posledním vyskakování, CH několik taktů před koncem písně švihem spojené levice s pravicí dívky roztočí D zevnitř (doleva) a sám několikrát zacifruje.

Tančí a hrají členové souboru Vonica z Krumvíře Miloslav Jestřebecký (1971) a Marcela Jestřebecká (1977), Petr Koneč­ný (1972) a Klára Vytrhlíková (1979), Michal Kratochvíl (1973) a Lenka Ondrůjová (1973), s Marcelou Konečnou (1974) Karel Osička (1970) z Velkých Bílovic, muzika a sbor Mužáci z Klobók jako v I. 1.