Zřizovatel:

A. 30 DRNDAVÁ Z LÍŠNĚ

Moderato


Hréte, hréte drndavěnko,
já roztočím svó panenko,

hréte, hréte drndavěnko,
zahréte mně drndavó.

Sólo, sólo hoděláte,
a všeci nám zapleskáte,
točte víno, točte pivo,
deš nám hrajó drndavó.

Tančí dvojice smíšené po kruhu, CH zády, D čelem do středu. Držení ke kolovému tanci polootevřené. Spojené paže napjaty vpřed po kruhu.

1. takt: CH i D důrazný výkrok vnější nohou vpřed a ihned dva hmity na vnější noze, doprovázené kmity spojených paží nahoru a zpět. Současně mírný záklon v pase při každém hmitu.

2. takt: Přenést váhu těla na vnitřní nohu a dvakrát odhyb vzad s dvěma hmity na vnitřní noze. Spojené paže při každém hmitu na vnitřní noze kmihnou dolů.

3. – 4. takt: Dva kroky vnější nohou vpřed s přísunem druhé nohy. Spojené paže kmih nahoru a dolů.

5. –  8. takt: Dvojice se pustí vnitřníma rukama, CH zvedne levici spojenou s pravou rukou D do výše a ve stoji na místě vede D spojenými pažemi kolem sebe. D jej obchází kruhem zpředu kolem levého boku a zadem na své místo osmi houpavými kroky. Vykročí levá noha.Při prvním kroku se D přechytne levou rukou, CH i D založí volné ruce v bok.

9. – 16. a 17. – 24. takt = 1. – 8. takt. Ve 24. taktu se zastaví dvojice čelem proti sobě, CH zády do středu, oba ruce v bok.

Závěr tance:

25. – 28. takt: CH stojí na místě.

25. – 26. takt: D se otočí vpravo stranou o 360° třemi kroky (vykročí pravá), s dokročením levé nohy k noze pravé.

27. – 28. takt: D se vrací stejně zpět k CH, ale vykročí opačná noha a ve druhé době 28. taktu se pokloní CH. Zde se současně klaní i CH.

Pozn.: Většina tanců s textem se předzpívávala před zahájením vlastního tance. Tanečníci pak v některých tancích použili určité taneční figury k předvedení D před sebe před zahájením tance. U drndavé je to vedení dívky kolem chlapce.

Tančí a hrají členové souboru Líšňáci z Brna Alois Hrubý (1974) a Ivona Přikrylová (1978), Josef Trávníček (1970) a Jaroslava Lánová (1966), Martin Zouhar (1971) a Petra Rýznarová (1978), muzika jako v A. 29.