Zřizovatel:

A. 31 DUPÁK Z LÍŠNĚ

Moderato


K 1. – 16. taktu melodie patří text:

Me si na děvčátko zaťukáme ťuk, ťuk, ťuk,
ale na šuhájka zadupáme dup, dup, dup,
me se proskočíme, me se zatočíme,
me se zatočíme do kolečka hup, hup, hup!

Tančí dvojice smíšené po kruhu levým bokem do středu, D po pravici CH. Držení za ruce vpředu křížem, pravé nahoře.

1. takt: Dvojice postoupí jedním krokem přísunným vpřed, vykročí levá noha.

2. – 3. takt: Dva přeměnné kroky vpřed mírně pohupované, vykročí opět levá noha.

4. takt: Třemi dupavými kroky (vykročí pravá noha) se dvojice otočí na místě kolem společné osy o 180° doleva (CH couvá).

5. – 8. takt =1.-4. takt, ale zpět po kruhu. Vykročí pravá noha. V závěru 4. taktu je dvojice opět v původním postavení.

9. – 16. takt =1.-8. takt. V závěru 16. taktu se dvojice pustí a skončí v postavení čelem proti sobě, CH zády do středu, oba ruce v bok.

17. takt – a: CH i D stojí na pravé noze, levá unoží poníž.
b: Stoj na pravé noze, levá noha kmitem kříží před pravou.

18. takt – a: Pravá noha výpon, levá noha unoží poníž.
b: Pravá noha došlápne zpět na patu. Levá noha přinoží k noze pravé.

19. – 20. takt = 17. – 18. takt, ale opačnýma nohama.

21. – 24. takt =17.-20. takt.

25. – 27. takt: Dvojice stojí čelem proti sobě, CH zády do středu, D čelem proti němu, oba ruce v bok. D se otáčí šesti nadnese­nými kroky dvakrát vpravo kolem, vykročí pravá noha. CH stojí na místě. Na 25. a CH švihne pravou paží z upažení dovnitř směrem k levé paži (jako by roztáčel D).

28. takt: CH i D třikrát zadupou, začíná pravá noha.

29. – 32. takt = 25. – 28. takt, ale na opačnou stranu a opačnou nohou.

33. takt: CH a D se postaví levým bokem do středu, D za CH. D postoupí jedním polkovým krokem pravou nohou vpřed, současně potlesk do dlaní před tělem, CH ruce v týl dvěma kroky vpřed, vykročí levou nohou.

34. takt: D polkový krok pravou nohou vpřed, potlesk do dlaní. CH tři podupy s nepatrným posunem vpřed, těžiště mírně sníženo, vykročí levá noha, ruce v týl.

35. – 36. takt = 33. – 34. takt (D stejně, CH totéž co prve, ale opačnýma nohama).

Takty 33. až 36. se opakují až do konce tance.

Tančí a hrají jako v A. 30.