• English

Zřizovatel:

A. 26 ŠEVCOVSKÁ Z TUŘAN

Con moto

Tančí dvojice smíšené čelem proti sobě, CH zády do středu, D čelem. Držení ke kolovému tanci zavřené – „v objetí“.
1. – 4. takt: Dvojice tančí „valčíkovou polku“ s otáčením doprava. CH vykročí levou, D pravou nohou.
5. takt: CH klek na pravé koleno, levá noha opřena chodidlem o zem, levou pěst opře o pokrčené levé koleno (palec nahoře). D ve stoji pravou nohou vpřed se předkloní a levou pěst opře rovněž o mírně pokrčené levé koleno. CH i D uhodí dvakrát pravou pěstí (palec nahoře) na levou pěst, na každou dobu taktu jeden úder.
6. takt = 5. takt.
7. takt: CH i D pokrčí paže dovnitř před tělem, pravá nad levou (ruce ve hřbetní poloze). Oba zamotají čtyřikrát  ohnutými předloktími, pravá ruka začne směrem od těla a levá k tělu.
8. takt – a: CH i D rozhodí ruce stranou (tahání dratve).
b: Výdrž.
9. – 12. takt = 5.-8.

Tančí a hrají jako v A. 19.