Zřizovatel:

A. 24 MAZURKA Z TUŘAN PODLE J. FRANCE

Melodie jako v A. 23

Tančí dvojice smíšené ve stejném postavení a držení jako v A.23.

1.-2. takt: Dva kroky vydupávané skočné mazurky vpřed, CH vykročí levou, D pravou nohou.
3.-4. takt: Dvojice se otočí na místě o 180° podle CH doleva (CH couvá) celkem pěti krůčky a s malým výponem ve stoji snožmo místo šestého kroku.
5. – 8. takt =1.-4. takt, ale opačnýma nohama – mazurkové kroky provedeny stejně jako u A.23.

Tančí a hrají jako v A. 23.