Zřizovatel:

A. 25 ŠOTYŠKA PROPLÉTANÁ Z TUŘAN

Allegretto

Tančí dvojice smíšené po kruhu čelem proti sobě, CH zády do středu. Drží se za obě ruce vpředu křížem, pravé nahoře.

1. takt: Dva houpavé přísunné kroky s mírným pohupováním v bocích podle CH doleva (CH vykročí levou nohou, D pravou).
2. takt = 1. takt, ale naopak a opačnou nohou.
3. takt – a: CH nakročí na levou. D na pravou nohu a druhá noha se zhoupne přednožmo dovnitř.
b: Totéž opačnou nohou naopak.
4. takt: Dvojice kmihem spojených paží podle CH doleva se pustí, založí ruce v bok a čtyřmi drobnými houpavými krůčky po přední části chodidel se otočí jednou zevnitř kolem (CH vykročí levou, D pravou nohou).
5. – 8. takt = 1. – 4. takt.
9. – 10. takt: Ihned po dokončení otáčky z předcházejícího taktu se uchopí CH a D za obě ruce vpředu křížem, pravé nahoře. A podobně jako tomu bylo u mazurky – sousedské z Tuřan (A. 22) podtáčí nyní D a vede ji kolem sebe, jenomže ve 2/4 taktu. Začíná zvednutím pravých paží nad hlavu. D vykročí pravou nohou zevnitř a podtáčí se pod spojenými pravicemi doprava, dvakrát kolem sebe. Sám přitom postupuje drobnými krůčky vpřed po kruhu, natočen levým bokem do středu. 9. takt: CH podtočí D doprava (drží se stále za obě ruce) – na začátku podtáčení jsou pravé ruce nahoře a levé vespod, D se podtočí čtyřmi kroky, vykročí pravou nohou. CH postoupí čtyřmi malými krůčky (vykročí levá) vpřed.
10. takt: CH vede D dále k svému levému boku, za zády ji přetočí ještě jednou pod levými pažemi a vede ji dále předem na původní místo.
11. – 12. takt, 13. – 14. takt a 15. – 16. takt = 9. – 10. takt.
V závěru 16. taktu skončí D při poslední podtáčce opět čelem k CH v původním postavení, pravé ruce nahoře.

Tančí Bohuslav Polák (1956) a Jana Vašková (1965) ze skupiny Brněnští Hanáci z Brna, hrají Brněnští gajdoši z Brna jako v A. 7.