Zřizovatel:

A. 28 BRÁNY – TUNEL Z TUŘAN

Vivo

D.C. al FINE senza

Brána – „tunel“ se tančívala obvykle o hodech, o ostatcích, ale také i o obyčejných muzikách, když už byla nálada velmi veselá.

Úvodem k bráně bývala polka, která se v Tuřanech zvláště nyní u mladé chasy tančívá valčíkovým způsobem (v každém taktu polky se otočí dvojice krokem s přísunem druhé nohy, s mírným nadnesením, podobně jako při trojdobém valčíku).

Tančí dvojice smíšené v držení ke kolovému tanci zavřeném, spojené paže mírně pokrčeny v loktech. Každým krokem valčí­kové polky (též „přísunné“ polky) se otočí dvojice o půl kola. Na začátku vykročí CH levou, D pravou nohou. Mezi chasou tančí i první stárek s první stárkou a druhý i třetí stárek se svými stárkami. Stárek drží v levé ruce „vrub“ – stárkovské právo. Po přetančení šestnáctí až dvaatřiceti taktů polky se první stárkovský pár zastaví čelem proti sobě, CH zády do středu, a uchopí se za obě ruce ve vzpažení (stárek drží v levé ruce „vrub“, jehož opačný konec uchopí stárka). Nyní začnou jednotlivé dvojice v pořadí, jak za sebou tančily, podcházet branou (vždy dvěma kroky v taktu -CH vykročí levou, D pravou nohou). Stárkovský pár mírně přešlapuje rovněž dvěma kroky v taktu na místě. Jakmile prošel branou druhý stárkovský pár, postaví se ihned vedle prvního a rovněž vytvoří spojenými pažemi a „vrubem“ bránu. Podobně pak třetí stárkovský pár (ten už bez vrubu) a postupně pak všechny další tančící dvojice. Všichni přitom po projítí branou – tunelem přešlapují na místě, zvláště děvčata i s komíháním v bocích. Současně při přešlapování komíhají i spojené paže nepatrně jedním a druhým směrem. Takto se postupně ze všech tančících dvojic vytvoří „tunel“. Jakmile prošel tunelem první stárek se svojí stárkou za hlasitého výskání chasy, začne opět tančit přísunnou polkou vpřed po kruhu. Za ním pak druhý a třetí stárek a pak postupně jednotlivé dvojice, které se vždy po projítí tunelem ihned připojí k polce. Vyjímku tvoří poslední pár z tunelu, který už nemá čím projít, proto tančí přímo polku. V závěru této částí pak všichni opět tančí polku po kruhu. Tunel se může i několikrát opakovat.

Pozn.: Na Brněnsku se objevuje při tančení kol mnoho rejovitých prvků, které se přenášejí v některých případech i do kolových tanců. Tuřanské brány – tunel jsou jedním z těchto rejových prvků.

Tančí a hrají jako v A. 18.