Zřizovatel:

B. 29 ŽENSKÁ KOLA Z OMIC

Allegretto

Za stodolou je ječmínek,
/:uvázala žena muže na řemínek.:/

Milá ženo, pusť mě z něho,
neřeknu ti celý týden slova zlého.

Nepustím ti, až z nedělka,
aby’s věděl, darebáku, co je ženka.

Allegretto

Hlubočí, hlubočí, jak se ta voda točí,
/:která nemá šohajíčka, ta ať do vody skočí.:/

Já šohajíčka nemám, přec do vody neskočím,
eště já se u Prokopa na kramflíčku otočím.

„Za stodoló je ječmínek“ – takt 2/4

Tančí DD ve vázaném kruhu čelem do středu. Drží se za ruce v mírném odpažení.

1. – 4. takt: Kolo se otáčí čtyřmi přískočně provedenými přísunnými kroky doprava, vykročí pravá noha:
a: Pravá noha našlápne shora celým chodidlem na zem vpravo stranou s mírně houpavým pohybem z kyčlí doprava.
b: Levá noha přikročí mírně přískočně k noze pravé. Pohyb z kyčlí mírně doleva.

2. – 4. takt = 1. takt.

5. – 8. takt: Kolo se otáčí drobnými cvalovými kroky vlevo stranou (v každém taktu 2). V 8. taktu b) se ukončí cval seskokem do postoje snožmo. Provedou tedy celkem 7 cvalových skoků doleva, vykračuje levá noha, a seskokem do stoje snožmo cval ukončí.

9. – 12. takt = 5.-8. takt, ale naopak a opačnou nohou.
Všechny další sloky se tančí jako 1. sloka.
Někdy se mohl střídat pohyb v lichých slokách doprava (viz popis) a v sudých slokách doleva.

„Hlubočí, hlubočí“- takt 2/4

1. sloka: Postavení a držení žen při tanci jako u předchozí písně. Pokud mají ženy v rukou šátečky, každá drží svůj vlastní v levé ruce složený do cípu, takže výtvarně doplňuje celý tanec.

1. – 8. takt: Kolo se otáčí kříženými kroky doleva – v každém taktu 2, vykračuje pravá noha křížem před levou: 1. takt – al: Z mírného nadnesení na levé noze došlápnou DD pravou nohou křížem přes levou nohu na celé chodidlo. Špička pravé nohy je mírně natočena do středu kruhu. D se současně natočí asi o 45° nalevo vpříč.
a2: Ukrok levou nohou vlevo stranou, noha došlápne na přední část chodidla do polovýponu, D se natočí asi o 45° zpět do kruhu (doprava).
bl: Krok pravou nohou křížem za levou s natočením téměř o 90° doprava, noha došlápne celým chodidlem za nohu levou. Pravá noha je špicí u paty levé nohy, která je vytočena špičkou do středu.
b2: Úkrok levou nohou vlevo stranou s natočením čelem do středu kruhu (o 45° doleva).

2. – 8. takt = 1. takt.

9. – 12. takt: Kruh se otáčí sedmi cvalovými krůčky, ukončenými seskokem do stoje spojného v poslední době 12. taktu, vpravo stranou. Vykročí pravá noha. Cvalové krůčky se provádějí v mírném nadnesení po přední části chodidel. Seskokem do stoje snožmo se zastaví otáčení doprava.

13. – 16. takt = 9. – 12. takt, ale naopak a opačnou nohou.

2. sloka: Tančí se totéž, ale v postavení zády do kruhu.

1. – 2. takt: Přetočení do tohoto postoje se provede v 1. až 2. taktu čtyřmi kroky, vykročí levá noha a ženy se přetočí přitom o 180° doprava (za pravým ramenem). Současně přeloží každá svoji levici se šátkem, jehož opačný konec drží pravou rukou sousedka po levé straně, přes hlavu. Drží se tedy navzájem zkřižmo levou přes pravou za šátky.

3. – 8. takt: Otáčení v kruhu kříženými kroky pravou přes levou vpředu, v taktu dva zkřížené kroky.

3. takt – al: Krok křížený pravou vpředu přes levou, noha došláp­ne na 2/3 chodidla, špička vytočena do středu kruhu. a2: Krok levou nohou vlevo stranou provedený sunem po přední části chodidla.

Poznámka: Je to vlastně přísunný krok stranou s křížením pravé nohy před levou nohou.

b1,2 = a1, 2.

Při těchto přísunných krocích s křížením pravé nohy vpředu jsou ženy natočeny mírně nalevo vpříč. Překřížené paže jsou asi ve výši prsou.

8. takt -b: Ženy dvěma kroky pravou-levou se otočí o 180° doleva (čelem do středu). Současně překládají překříženou levou ruku se šátkem přes hlavu do původní polohy (po skončení obratu se drží za ruce se šátky v mírném odpažení).

9. – 12. takt: V postoji a držení jako na začátku tance se kolo otáčí cvalovými krůčky (dva v taktu) doprava, vykročí pravá noha vpravo stranou. Cvalové kroky se tančí po přední části chodidel.

12. takt -b: Místo posledního cvalového krůčku odrazem z pravé nohy a seskokem do stoje spojného ukončí cval.

13. – 16. takt = 9. – 12. takt, ale naopak a opačnou nohou.

Tančí jako v B. 26.