Zřizovatel:

B. 28 MUŽSKÁ KOLA Z OMIC

Allegretto

Ten pernštýnské zámek mezi horama,
/:slíbilo nám hezký děvče, že pujde s nama.:/

A když sme tam přišle, paní nedala,
že je holka eště mladá, abe čekala.

Háj, háj , hájíčko, je nás maličko,
až nás bude víc, půjdem do Střelic.

Hujahuja, hujajá, teče voda kalná,
hujahuja, hujajá, teče voda z hor.

Když sme tam přišli, tak nás vítali,
až jim klobóčky z hlavy lítaly.

Ho Bohonic na kopečku,je tam černá zem,
pálijó tam kořalenku třikrát za tédeň.

Žádnej ju tam nenalívá, chlapci, podle k nám,
naše vrata nevrzajó, já je zalívám.

Zalívám je ráno mlíkem, večír smetanó,
abe vone nevrzale, dyž chlapci přindó.

„Ten perštýnské zámek“ – takt 2/4

Muži zpívají první sloku před hudbou, která podchytila jejich nápěv a doprovází je. Přidupávají, gestikulují atp. Takto přezpí­vali 2 sloky. Pak navazuje píseň další.

„Háj, háj, hájíčko“ – takt 2/4

CH CH uzavírají kruh držíce se navzájem za plece, čelem do středu. Při zpěvu první části přenášejí v mírném stoji rozkročném váhu těla střídavě na pravé a levé nohy.

1. – 4. takt: Na refrén „Huja, huja, hujajá“ v délce 4 taktů poska­kují na levé noze otáčejíce se doprava, pravá noha pokrčena přednožmo, chodidlo volně nad zemí (v každém taktu 2 skoky).

5.-8. takt: Přeskočí na druhou nohu (pravou), levá pokrčena přednožmo, a poskakují po pravé noze s otáčením doleva (v taktu 2 skoky).

Při druhé sloce v první části přešlapujíce na pravou a levou nohu s 2 zhupy (v lichých taktech přenášejí váhu těla na pravou, v sudých na levou). Refrén:

1. – 4. takt: Na začátku 1. taktu se pustí a otočí se o půl kola doleva zády do středu. Dřepnou a zavěsí se za lokty. V této poloze poskakují otáčejíce se doleva (proti hodinovým ručič­kám), v každém taktu 2 poskoky.

5. – 8. takt: Podobně se otáčejí zpět. Nebo po celých 8 taktů se v dřepu otáčejí vždy v každém taktu 2 poskoky stále doleva.

„Ho Bohonic na kopečko“ – 2/4

První sloka se zpívá jako u předcházejícího kola v půl-kruhovitém rozestupu. Při druhé sloce začnou muži skákat:

1. takt – a: Skokem dřep, kolena u sebe.
b: Výskok na levé noze, pravá v koleně vykopne vpřed.

2. takt -a: Odrazem z levé nohy skokem dřep.
b: Výskok na pravé noze, levá vykopne vpřed. Takto se střídají skoky do dřepu s výskoky na jedné i druhé noze až do konce sloky.

Druhá sloka: 2 CH skočí k sobě do dřepu čelem proti sobě, uchopí se za ruce a skáčí v dřepu kozáčka. 1. takt -a: Skok v dřepu na pravé noze, levá se natáhne šikmo zevnitř a opře se patou o zem.
b: Výskokem výměna pokrčené nohy a druhá noha (pravá) se natáhne šikmo zevnitř vpravo a opře se patou o zem. Takto střídají kozáčkové skoky ve dvojici až do konce písně. Ostatní muži mezitím uzavírají cvalem vpravo kolo kolem nich. Ucho­pí se za plece a cválají až do konce 4. taktu vpravo, vykračuje pravá noha (v každém taktu 2 cvalové kroky vpravo stranou).

V 5. – 8. taktu cválají opačným směrem, vykračuje levá noha. Nakonec se všichni pustí, poskočí na levé noze, pravou ohnou zánožmo a plesknou na ni pravou dlaní a s hlasitým jucháním ukončí kolo.

Tančí a hrají členové souboru Omičan z Omic Rostislav Brim (1948), Jiří Brzobohatý (1972), Miloš Brzobohatý (1952), Jaroslav Kroutil (1940), Miroslav Kroutil (1971), Petr Nečas (1969) a Jaroslav Skoupý (1946), muzika ve složení Zdeněk Nečas (1932) prim, Ivo Pelikán (1970) housle-kontr, Hana Drimlová (1975) cimbál a Pavel Wolf (1949) kontrabas.