Zřizovatel:

B. 25 U SEDLÁKA DOBŘE SLOUŽIT (SKOČNÁ) Z TROUBSKA

Allegretto

Tančí trojice po kruhu, CH levým bokem do středu a dvě D čelem proti němu pravým bokem do středu. CH založí ruce v bok. D se drží za vnitřní ruce, vnější v bok.

1. takt -a: CH ve stoji na levé noze, pravá noha se dotkne patou země šikmo vpravo zevnitř.
b: CH se dotkne špičkou pravé nohy země před nohou stojnou (stojná noha – levá – v každé době taktu péruje v koleně). DD ustoupí před CH jedním přeměnným krokem vnější nohou vzad s natočením zevnitř (od sebe), spojené vnitřní paže kmih vpřed.

2. takt: CH krok-sun-krok (široký přeměnný krok) pravou nohou vpřed. DD ustoupí před CH přeměnným krokem vnitřní nohou s natočením čelem k sobě, vnitřní paže spodním obloukem vzad.

3. – 4. takt: CH totéž co v 1. – 2. taktu, ale opačnou nohou, DD stejně.

5. – 8. takt = 1.-4. takt.

Následují zátočky CH střídavě s D uvnitř a vně kruhu vždy 4 běhovými krůčky. Lichá D se otáčí na místě 4 krůčky ve směru zátočky s CH. Vnitřní vpravo, vnější vlevo.

9. – 10. takt: CH se zavěsí s D uvnitř kruhu za pravé lokty a zatočí se s ní 4 běhovými kroky jednou kolem, vykročí pravá noha. Druhá D se otáčí na místě doleva, vykročí levá noha.

11. – 12. takt: CH se zavěsí s druhou D za levé lokty a zatočí se s ní 4 běhovými krůčky doleva. CH vykročí pravou nohou, D levou. Lichá D se otáčí na místě 4 krůčky doprava.

13. – 16. takt = 9. – 12. takt.

Při zátočkách je vždy volná ruka v bok. Dívka vně kruhu se v taktech 9. – 10. taktu otáčí sama na místě vlevo.

Poznámka: Počáteční kroky CH se někdy prováděly také skočně: CH poskočil v každé době taktu na jedné noze. Druhá noha vykopla vpřed, pata k zemi, špička vzhůru (na první dobu taktu). Při poskoku na druhou dobu taktu pokrčila přednožmo dovnitř. V dalším taktu pak teprve důrazně vykročila pokrčená noha přeměnným krokem vpřed. Proto název skočná.

Tančí členové souboru Podskalák z Troubska Petr Dujka (1972), Romana Gromszká (1977) a Martina Velebová (1972), Milan Svěrák (1973), Alena Doležalová (1978) a Lenka Pokorná (1978), Tomáš Jakubec (1972), Markéta Trávníčková (1978) a Magda Vališová (1977), hraje Hájek z Ostopovic jako v B. 9.