Zřizovatel:

B. 27 KOLA Z HLÍNY

Con moto

U Brna louka široká, roste na ní tráva, roste na ní tráva,
u Brna louka široká, roste na ní tráva vysoká.
Teče voda zhora, čistá je jako já,
točí se dokola okolo javora.

Přišly tam na ni dvě panny, trávy zelené, trávy zelené,
přišly tam na ni dvě panny, trávy zelené nažaly.
Teče voda zhora, čistá je jako já,
točí se dokola okolo javora.

Díval se na ně z hradu pán, na své pachole, na své pachole,
díval se na ně z hradu pán, na své pachole zavolal.
Teče voda zhora, čistá je jako já,
točí se dokola okolo javora.

Ženy se uchopí za ruce a vedeny první postupují v taktu 2 kroky a zatáčejí se do kruhu. Kruh se však neuzavře, nýbrž vedoucí chorovodu projde brankou mezi poslední a předposlední tanečnicí a vede celý řetěz za sebou. Po projití všech se předpo­slední nepřetáčí, ale zůstane zapletena. Pak postupuje znovu kolem a vede celý řetěz za sebou. Nyní projde předposlední bran­kou a opět se kolo zaplete (jako při hře na pletení věnečků). Takto se postupně prochází všemi brankami až po poslední. Každá žena má svoji levou ruku přeloženu zpředu na pravé rameno, kde se jí drží další žena pravou rukou. Poslední se zaplete otočením kolem vlastní osy doleva a překřížením své levé paže zepředu dozadu. Při další sloce se pak poslední začne zase rozplétat, přetočí se asi 2 kroky zpátky a natočí se do protisměru. Prochází nyní od konce jednotlivými brankami zpětným postupem, takže se kolo zase postupně rozplétá. Po rozpletení kola zatočí řetěz protisměrem do uzavřeného kruhu proti směru hodinových ručiček. Pak se kruh uzavře.

Poznámka: Po celou dobu chorovodu i kola pravidelně kráčely v každém taktu 2 kroky. Při zaplétání vždycky, kdykoliv vkročila první do branky, přidupla.

Tančí jako v B. 26, zpívá H. Drimlová.