Zřizovatel:

E. 10 DOUDLEBSKÉ KOLEČKO 2/4 („kolečko smrti“)

Předzpěv a doprovod muziky s dudákem.

/: Zelený jaloveček, zelený jalovec, :/
kolikrát som s pannou býval, kolkrát ji pomjiloval,
/: ještě som mládeneček, ještě som mládenec.:/

/: Maličký Záblatíčko, maličký Záblátí,:/
nechtěli mi dceru dáti, musel som ji mjilovati,
/: sedum let za dvířkama, vůsmý rok za vraty!: /

Typ tance: a/ smíšené kolo,
b/ párové kolečko (viz E. 12) rychlého tempa.
Vyznačuje se výrazným vertikálním vyhoupnutím až do mírného výponu na pr. noze; vnější noha se současně odráží přední částí chodidla a nejkratší cestou obkračuje stojnou nohu. Tanec se stupňuje co do rychlosti i dynamiky.
Srov. též „kolečko smrti II“ z Komařic – JT I, č. 6, s. 64., „Není zelí jako zelí“.
Tančí a hrají členové Jihočeského souboru Úsvit z Českých Budějovic jako v E. 8.