F. 4 SEDLCKÁ Z VESELÍ NAD MORAVOU (rekonstrukce)

Nedívaj sa, miłá, na moju černú tvář, ale sa podívaj, jaký su hospodář. Má miłá była bys červená jako rys, ej kdybys ty nechodiła s chłapcama na rybíz. Žádný neví, jak je ně, [: jak je ně:], dyž ňa stará baba [: obejme :], jak bych hořký polýnek jedł, do

Continue reading

F. 5 SEDLCKÁ ZE VNOROV

[: Eště sa to nestało :], [: ale sa može stat :]. [: Ty sa možeš oženit :], [: a já sa možu vdat :]. [: Kážú sa mně můj tatíček oženit :], [: a já sa bójím, že ňa bude žena bit :]. [: Ani bych si Rakušanky nepojał,

Continue reading

F. 6 KLÁTKOVÁ Z HROZNOVÉ LHOTY

Povídajú, že su chłápek; že já mosím nosit kłátek, já su chłap. Dyž było mája měsíce, kúpił ně miłý střevíce, já střevíčky ráda nosím za milého boha prosím velice. Už je to už, pobil ňa muž, pobil ňa velice, že sem išla k muzice, nepůjdu už. Už je to už,

Continue reading

F. 7 MLYNÁŘSKÁ Z HROZNOVÉ LHOTY

Sú mlynáři, sú, dyž jim kola jdú, sú mlynáři dobří chlapi, dyž jim mlýny klapy, klapy, hodně zemelú. Sú mlynáři, sú, dyž jim kola jdú, dyž jím kola nechcú jíti, mlynářé sa chyťá pití, nic nezemelú. Sú mlynáři, sú, dyž jim kola jdú, dyž jim kola nechcú jíti, mlynářé sa

Continue reading

F. 8 SLAVÍK-KŘIŽÁK Z TVAROŽNÉ LHOTY

Notace dohry Magdalena Múčková [: Strýče Słavíku, poďme na viku, :] [: nasečeme, navážeme nošu velikú :]. [: Tetka Dudněna spadly do sena, :] [: roztrhly si rubáčisko až po kolena :]. Je to druh lidové čtverylky. Tančí 4 páry v postavení do kříže. V hospodách tancovaly obvykle „z rohu

Continue reading

F. 9 NEBOŽTÍK ZE VNOROV

Můj, můj, můj nebožtík můj. Tančí trojice v postavení čelném. CH uprostřed, po stranách 2 D. Na začátku tance se drží všichni 3 za vnitřní ruce, vnější připaženy. 1. takt: Trojice přenese houpavě váhu těla v mírném stoji rozkročném vpřed: pravá D na pravou nohu, CH a levá D na levou

Continue reading

E. 1 SEDLCKÁ I Z BÍLOVIC U UH. HRADIŠTĚ (rekonstrukce starší verze)

Má milá orala s černýma volama, [: hopša, volky, hopša, tak na ně volala. :] [: Má milá byla bys červená jako rys, :] [: kdyby k vám nechodil mlynárský tovaryš :]. Tančí dvojice smíšené, čelem k hudbě, D po pravici CH. CH uchopí D pravicí kolem pasu, D mu

Continue reading

E. 2 SEDLCKÁ II Z BÍLOVIC U UH. HRADIŠTĚ (rekonstrukce mladší verze)

Ej, pověz, pověz, Kateřinko, ej, kde šenkujú dobré vínko, nedaleko, naprotivá, ej, tam vínečko dobré bývá. Daj ty ně, hostinská, prenocovat, prenocovat, nemám čím koníčky nafutrovat, nafutrovat, nemám zrna, sečky, sena, otépečky, ani teho jačmeňa mláceného, mláceného. Hore, dúle, Orešany, všecky panny pověšali, pověšali na reťázky, že neměly žádnej lásky.

Continue reading

E. 3 SEDLCKÁ III Z BÍLOVIC U UH. HRADIŠTĚ (jiná rekonstrukce)

Od Topolného je cesta dlúhá až po Bílovice. točí sa po ní děvčátko švarné, platí si muzice. Za sebe platí, ej, dvacítkama pěknýma bílýma a za šohajka, ej, dukátama pěknýma žlutýma. A já si grajcár proměním, za trojníček sa ožením, dočkaj, má milá, má roztomilá, šak já ťa ošidím, šak

Continue reading

E. 4 SEDLÁCKÁ (BORŠICKÁ) Z BORŠIC U BLATNICE

Pod Javorinú, v zeleném boru, tam, kde boršičtí mládenci orú. Aj, orú, orú, enom nekerí, kerí nosijá pávovo perí. Tančí dvojice smíšené čelem k hudbě. D po pravici CH, drží se za vnitřní ruce v připažení, vnější ruce připaženy. Tanec má 2 části. I. Zpěv taneční písně V uvedeném postavení

Continue reading