Zřizovatel:

F. 8 SLAVÍK-KŘIŽÁK Z TVAROŽNÉ LHOTY

Notace dohry Magdalena Múčková

[: Strýče Słavíku, poďme na viku, :]
[: nasečeme, navážeme nošu velikú :].

[: Tetka Dudněna spadly do sena, :]
[: roztrhly si rubáčisko až po kolena :].

Je to druh lidové čtverylky. Tančí 4 páry v postavení do kříže. V hospodách tancovaly obvykle „z rohu do rohu“. D po pravici CH. Jednotlivé dvojice stoji čelem proti sobě, držení ke kolovému tanci zavřené. Spojené paže, CH levice a dívčina pravice, směřují ke středu taneční plochy. Páry jsou rozpočítány od 1. do 4. V pravém rohu u muzikantů je první pár, v levém rohu u muzikantů je druhý pár, diagonálně proti 1. páru v rohu stojí 3. pár., proti 2. páru stojí 4. pár. Tanečníci si obvykle při tanci zpívají, alespoň zpočátku. Při dalších opakováních hraje obvykle hudba anebo se střídá se zpěvem dalších slok.
1. – 4. takt: Všechny 4 dvojice za zpěvu písně tančí 4 přísunnými kroky stranou do středu kruhu. CH vykročí levou, D pravou nohou. Při každém přísunném kroku provede taneční dvojice kmih spojenými pažemi zdola nahoru a zpět. Poslední přísunný krok do středu je ukončen malým hmitem podřepmo.
5. – 8. takt: Všechny 4 dvojice se vracejí 4 přísunnými kroky zpět na svá místa. Vykračují opačnou nohou (CH pravou, D levou) a spojené paže doprovážejí kmihy shora dolů v při každém kroku.
9. – 12. takt: Všechny 4 dvojice přebíhají na protější místo čtyřmi cvalovými kroky. CH vykračuje L, D pravou. Spojené paže v klidu napjaty ve směru tance do středu taneční plochy. Začínají vybíhat současně.
9. takt: Všichni postoupí 2 cvalovými kroky ke středu současně.
10. takt: Dalšími 2 cvalovými kroky přebíhá 1. a 3. dvojice na protější místo (tanečníci se míjejí zády), 2. a 4. dvojice provedou 2 cvalové krůčky téměř na místě.
11. – 12. takt: Přebíhají 2. a 4. dvojice cvalovými kroky na protější místo (CH se míjejí zády). 1. a 3. dvojice se pohupuje cvalovými krůčky na protějším místě.
Po vystřídání míst se všichni přechytnou (změní držení) tak, že nyní drží CH pravicí levou ruku D. Spojené paže všech směřují opět do středu.
13. – 16. takt = 5. – 12. taktu, ale dvojice se nyní vracejí stejným postupem na svá místa.
Takt 9. – 16. se ještě jednou opakuje.

Hudba zahraje dohrávku.
1. – 16. takt. Dvojice v kolovém držení zavřeném tančí hladkou nebo mírně pohupovanou polkou jednou kolem proti hodinovým ručičkám. Pak se celý tanec opakuje. Nyní zpívají další sloku.

Tančí František Holubík (1958) a Jitka Eliášová (1960), Jiří Uřičář (1948) a Eva Brantálová (1950), Jiří Vítek (1960) a Marie Vítková (1960), František Vítek (1959) a Anna Polášková (1964), na akordeon hraje Rostislav Komoň (1977), všichni z Tvarožné Lhoty.