J. 21 VRTENÁ I MORAVSKÝCH CHORVATŮ Z MIKULOVSKA (REKONSTRUKCE)

Ruoža sam ja, ruoža, dokle nymam muža, kad muža dostanem, [: ruoža něostaněm :]. Kvitek sam ja, kvitek, dokle nymam ditek, kad ditky dostanem, [: ruoža něostaněm.:] Jde o rekonstrukci tance, který se poněkud podobá vrtěné z Podluží. Tanec má dvě části: I. Zpěv taneční písně: Zpívali muži. Dvojice stojí

Continue reading

J. 22 VRTENÁ II MORAVSKÝCH CHORVATŮ Z MIKULOVSKA (REKONSTRUKCE)

Kad by ja imala, kad by ja imala [: frjelištorfsko pulje :], zasijala by si, zasijala by si [: cjelo moje pulje :]. [: Kad by ja imala :] [: to preravsko pulje,:] [: zasijala by si:] [: cjelo moje pulje. :] [: Kad by ja imala :] [: to

Continue reading

J. 23 VRTENÁ III MORAVSKÝCH CHORVATŮ Z MIKULOVSKA (REKONSTRUKCE)

Vinco, vinco, vinco červjeno, kdo tě bude, vinci, píti, kad ja moram vojak byti, vinco, vinco, vinco červjeno. Guska, guska, guska pečena, guska, kdo tě bude jísti, kad ja moram vojak byti, guska, guska, guska pečena. Žito, žito, žito zeleno, žito, kdo tě bude kosit, kad ja moram šavlu nosit,

Continue reading

I. 1 ZAVÁDKA Z KRUMVÍŘE

[: Enom ty mně, má panenko, pověz, gde ty zejtra na travišku půjdeš, :] [: a já půjdu, půjdu, půjdu do hajíčka, zeleňá se tam pěkná travička. :] [: Zeleněj se, travičko zelená, rozlívej se, vodičko studená,:] [: rozlívej se, rozlívej, po hladkým kamení, nastalo nám s milú rozlúčení. :]

Continue reading

I. 2 SKOČNÁ I Z KRUMVÍŘE

Tá krumvířská šenkýřka měla novú sukňu, a tá sukňa vážila půl deváta funtu, jeden funt, dva funty, tři funty, štyry funty, pět funtů, šest funtů, sedum funtů, osum funtů, půl funtu, a tá sukňa vážila půl deváta funtu. K hodovým tancům u Hanáckých Slováků patřila kromě zavádky i skočná. Je

Continue reading

I. 3 SKOČNÁ II Z KRUMVÍŘE

Skázala ně tá sedlovská, skázala ně tá sedlovská, co je po ní, není hezká. [: Skázala ně z Hostěrádek,:] že má pěknej vinohrádek. Jde opět o druh tance s dívčím pomáháním chlapcům při výskocích. Tančí se buď na stejnou písničku jako v I. 2 (trojicový variant) nebo na kteroukoliv jinou

Continue reading

I. 4 SKOČNÁ Z KRUMVÍŘE A KLOBOUK U BRNA

Dyž sem já šel na hody, šl sem si pod pérečkem, má milá se dívala, ej, za mnú okénečkem. Dyž sem já šel z hodů dom, hlavička porúbaná, zavaž mně ju, má milá, aby mě nebolela. Náš tatíček dobrý byl, navařil a vyudil, [: a dyž žili, dobrý byli, já

Continue reading

I. 5 VERBUŇK Z KRUMVÍŘE

Krumvířská dědina hodně dlúhá, ide tam cérečka, za ňú druhá, [: první mně dávajú, nemám síly, tu druhú mám já rád, Bože milý. :] Vy moji rodiče, vy myslíte, že mě s mojú milú rozlúčíte, [: nechcu aj nebudu vám po vůli, rač se všeckýho vzdám, Bože milý. :] Tančí

Continue reading

I. 6 VERBUŇK Z JIŽNÍ ČÁSTI HANÁCKÉHO SLOVÁCKA

Dyž sem já šel od milenky, břínkaly mně ostrověnky, [: břinkaly mně, břinkaly, černé očka plakaly. :] Černé očka, proč pláčete, šak vy moje nebudete, [: nebudete, nesmíte, darmo na mě myslíte. :] Verbuňk v oblasti Hanáckých Slováků byl čistě záležitostí mužů. Po roce 1950 se však v této oblasti

Continue reading

I. 7 VERBUŇK Z ČEJKOVIC

[: A v tem Brně, krajním domě, tam se šijú šaty pro mě :], [: kamizolka, kabátek, na všední deň na svátek :]. [: Poď se, milá, podívati, jak mě budú oblíkati, :] [: do bílého kabáta, za dragúna vojáka. :] Tančí a hrají členové souboru Zavádka z Čejkovic Jan

Continue reading