H. 10 PO HOLÉNCE-HOLÉNKOVÁ ZE SVATOBOŘIC-MISTŘÍNA

S dovolením, chlapci, s dovolením, s dovolením, budeme sa lískat po holeni, po holeni. A já su syneček vrchního pána, vrčíjú na mňa jak na cigána. Kdo na mňa vrčí, hned na mňa skočí, já sa mu podívám do jeho očí. Nedaleko od Kyjova, co je to tam za dědina,

Continue reading

H. 11 VERBUŇK ZE SEVERNÍHO KYJOVSKA

[: Proč, kalino, v struze stojíš :], [: snáď sa teho sucha bojíš :]. [: Proč bych sa já sucha bála :], [: šak sem rústla u Dunaja :]. Tančí Rudolf Hochman (1937), František Kouřil (1941-1996), Václav Polášek (1927), Jan Selucký (1932) a Ivo Šimeček (1933) z Kyjova, hraje Cimbálová

Continue reading

H. 12 VERBUŇK Z RATÍŠKOVIC

Svítaj, Bože, od Rudníka, aby bylo půl žídlíka, [: svítaj, Bože, od hory, aby byl  mázek plný :]. Svítaj, Bože, od tých kopců, aby byla holba šnopsu, [: svítaj, Bože, od hory, aby byl mázek plný :]. Tančí a hrají členové souboru Konopa z Ratíškovic Jiří Gajdík (1966), Josef Koplík

Continue reading

H. 13 KONOPĚ Z RATÍŠKOVIC

Fašanku, fašanku, už je ťa namále, jako téj rosenky na zelenéj trávě.  Už sa fašank krátí, už sa nenavrátí. [: staré babky plačú, že sa nevyskáčú :]. [: Rostú, rostú, rostú, konopě za cestú, a sú pěkné zelené :] [: a při nich vyrústá galánečka jistá, líčenka má červené :].

Continue reading

H. 14 FUNTY Z RATÍŠKOVIC

Nápěv a text jako píseň f) v H. 13 Tanec funty s písní o šenkérce, která měla sukňu půl deváta funtu atd.. patří do skupiny holénkových skočných atp. s vyskakováním chlapců a případně s tleskáním na holínku. Na Kyjovsku jsou funty rozšířeny v několikeré podobě. Jednak jako tanec trojicový, kde

Continue reading

H. 15 HANÁCKÁ Z DUBŇAN (rekonstrukce)

Když sme my šli přes lúky, statili sme měch múky, když sme my šli podruhý, stratili sme otruby. Daj, děvečko, odměnu, nech do rána neumřu, na synečku, na, na, na, neumíraj do rána. Lístečku dubový, nepadaj do vody, nebudu sa vydávat, až porostú jahody. Hanácká z Dubňan je tancem, který

Continue reading

H. 16 KOČIČÍ ZE SVATOBOŘIC-MISTŘÍNA

  Tančí dvě dvojice smíšené v postavení: dvě D čelem proti sobě se uchopí za ruce „na háčky“. Za každé D se postaví CH a uchopí je oběma rukama v pase. První dvojice je otočena levým bokem k hudbě, druhá pravým. Pýtala sa kočka kočky má-li kocúr koťata, jak si

Continue reading

G. 1 DANAJ I ZE STRÁŽNICE

Notace závěrečné cifry Magdalena Múčková Hájíčku zelený, [: kdo ťa hájit bude :], myslivca zabili, [: hajného nebude :]. Polajko, polajko, dávno zme sa znaly, [: dyž sme šohajkovi :] spolem čarovaly. Nečarovala sem, ani má mamička, [: ale čarovaly :] tvé červené líčka. Cifra před danajem: CH předstoupí před

Continue reading

G. 2 DANAJ II ZE STRÁŽNICE

a) [: Kdo to, milý, jak živ slyšel, aby kameň po vodě jel :], [: stál sem včera u Dunaja, dyž jél kameň kolem kraja :]. b) [: Kdo to tluče na tu našu bránku :], [: já, mamičko, mám u vás galánku :].    Ej, pod javorem, pod zeleným,

Continue reading

G. 3 DANAJ III (SVATEBNÍ) ZE STRÁŽNICE

[: Zaspala nevěsta v strážnickéj dolině :], [: došla pro ňu mamka :], [: staň nevěsto hore :]. [: Staň nevěsto hore, snáď sas už vyspala, :], [: běž podojit krávy :], [: kerés nedostala :]. Slunéčko sa níží, k večeru sa blíži, kde já budem nocovat, moja milá pyšná

Continue reading