• English

Zřizovatel:

F. 9 NEBOŽTÍK ZE VNOROV

Můj, můj, můj nebožtík můj.

Tančí trojice v postavení čelném. CH uprostřed, po stranách 2 D. Na začátku tance se drží všichni 3 za vnitřní ruce, vnější připaženy.
1. takt: Trojice přenese houpavě váhu těla v mírném stoji rozkročném vpřed: pravá D na pravou nohu, CH a levá D na levou nohu. Spojené vnitřní paže mírný kmih vpřed.
2. takt: Přenesení váhy těla vzad, pravá D jde na levou nohu, CH a levá D na pravou nohu, kmih spojenými pažemi vzad.
3. takt = 1. takt.
4. takt = 2. takt.
5. – 6. takt = 1. – 2. takt. Ke konci 6. taktu se CH pouští D a opírá se jim zezadu o ramena.
7. – 8. takt: CH oporem o ramena D, odrazem z levé nohy. vykopnutím pravé vpřed, udělá překot nazad do stoje snožmo. Obě D se snaží, aby jejich postoj byl pevný a aby chlapce při překotu udržely.
1. – 8. takt se ještě jednou opakuje.
V další, rychlejší části následují zátočky CH střídavě s pravou a levou D.
9. – 10. takt.: CH se zavěsí s pravou D za pravé lokty a zatočí se s ní 1x kolem 4 rychlejšími krůčky. Vykračuje pravá noha. Levá D se otáčí na místě 4 kroky doleva, vykročí levá noha.
11. – 12. takt: CH se zavěsí s levou D za pravé lokty a zatočí se s ní 4 kroky 1x kolem. Pravá D se současně otáčí 4 krůčky 1x vpravo kolem.
9. – 12. takt se ještě jednou opakují.

Tančí Vojtěch Kozumplík (1972), Jana Kuryviálová (1972) a Pavla Přibylová (1976), Miroslav Otruba (1970), Květoslava Kuryviálová (1968) a Dagmar Zacharová (1969) ze Vnorov, hraje cimbálová muzika z Hroznové Lhoty jako v F. 5.