I. 8 DOŠKÁŘSKÁ – SLÁMKOVÁ

Starý došky vázal, do stodoly skládal, můj starý stařečku, dajte otépečku. I. Doškářská z Hovoran. Doškářská se tančí přes dvě zkřížené slámky. Tanečník se postaví čelem před hudbu a před sebe položí přes sebe dvě slámky. První leží vodorovně před jeho chodidly. Druhá slámka kříží vodorovně ležící slámku tak, že

Continue reading

H. 1 SKOČNÁ Z NĚTČIC

Na tem našem nátoni, na tem našem nátoni, zatočil se šohaj švarný na vraném koni. [: Zatočil se sem aj tam :], kemu já tě, moja milá, kemu zanechám. [: Kady je ten chodníček přes ty vinohrady :], [: po kerém sem chodíval, po kerém sem chodíval k méj miléj

Continue reading

H. 2 SKOČNA Z BORŠOVA

Ej, vím já o děvčině, ej, vím já o děvčině, v tem boršovském mlýně, v tem borěovském mlýně. [: Ej, ona husy pase :] [: pěkně nastrojá se :]. Vyletěla křepelenka z prosa, chytala ju moja milá bosa, chatala ju moja milá bosa. Když tys chtěla křepelenku chytat, [: mělas

Continue reading

H. 3 SKOČNÁ Z JEŽOVA

Ej, lítala laštověnka, lítala, až ona se saméj zemi týkala, až ona se saméj zemi týkala. Preletěl k ní krahulíček malý pták, [: budeš-li se, laštověnko, vydávat :]. Já se budu, krahulíčku, vydávat, [: až se bude suchá linda zeleňat :]. Tanec má dvě části: I. Předzpěv taneční písně (zpívají

Continue reading

H. 4 SKOČNÁ ZE SEVERNÍHO KYJOVSKA

Konec u Kyjova u téj boží muky, stojí tam má milá, zalamuje ruky. Zalamuje si jich za svoju hlavičku, kemus mňa zanechal, švarný šohajíčku. [: Už je ráno, už je ve dně, staň má milá vyprovoď mě :], [: k městečku Kyjovu až na kraj, eště ně muziko pěkně hraj

Continue reading

H. 5 SKOČNÁ ZE SVATOBOŘIC-MISTŘÍNA

Před naším mosteček z drobného kamení na kopečku, leží tam syneček, porúbaný všecek o děvečku, o děvečku. Kdože ho porúbal, to mosel byt šohaj vybíraný, mosel mět šablenku nabrúšenú pěkně [: na dvě strany :].   V pondělí doma nebudu, v úterý na jarmak půjdu, ve středu z jarmaku, ve

Continue reading

H. 6 SLOVENSKÁ Z MILOTIC

Ti miločtí úřadové tvrdého srdéčka, dali sobě ponalévat starého vínečka, kerého by ěohajíčka na vojnu chytili. a jak ho vypili, hned sa uradili, [: Když sa oni uradili, tak hned nařídili :], bohatého škoda, mosí robit doma, ten chudobný šohajíček mosí jít do boja. Čí to lúka nesečená, ej, milockého

Continue reading

H. 7 SLOVENSKÁ ZE SVATOBOŘIC

Svatoborský dvorek, svědčí mu dvorkem byt, mojej galánečce svědčí po něm chodit, mojej galánečce svědčí po něm chodit.   Za našim huménkem nade dvorem, zatočil sa šohaj s vraným koněm, milá naňho volá, vráta mu otvírá, pojeď honem. Otec doma krávy dójí, matka zase céru strójí, ej, běž cérečko, běž

Continue reading

H. 8 RÚCHOVÁ – SLOVENSKÁ Z RATÍŠKOVIC

V ratiškovských dolinách, v ratiškovských dolinách, rozmarýn rozkvétá, rozmarýn rozkvétá. Chodívá k nám šohajek, chodívá k nám šohajek, ode mňa ho pýtá, ode mňa pýtá. [: Nepýtaj ho ode mňa :], [: ode mňa od saméj :], [: pýtaj si ho od otca :], [: od mamičky mojéj :]. Je

Continue reading

H. 9 VRŤÁK ZE SVATOBOŘIC

[: U Svatobořic v širéj rovině :], [: pase šohaj štyry koně vrané na jetlině :]. Dyž sem došel od muziky, bylo ráno, můj tatíček mňa přivítal, kdes byl, Jano, [: ty nesmíš doma spat, ty mosíš jít dělat skoro ráno :]. A já sem sa hned vymlúval na mamičku,

Continue reading