Zřizovatel:

G. 4 TANĚC Z HORNÍ LHOTY (KLIMKOVSKO)

1. [: Zablužila kravarečka v leše, :]
[: ale kdo ji tam, ale kdo ji tam snidani poněse. :]

2. [: Poněse ji ho švarny syneček, :]
[: ona mu uvěje, ona mu uvěje zeleny věneček. :]

Tančí dvojice smíšené po kruhu levým bokem do středu, D po pravici CH. Držení za vnitřní ruce v připažení, vnější ruce v bok.
1. – 2. takt: Procházka lehce přičapovaným krokem, v každém taktu 3, vykročí levou nohou.
3. – 5. takt: Dvojice v držení ke kolovému tanci polootevřeném se otáčí na místě obyčejnými kroky s pérováním v kolenou (přičapávánim) jako při obcházení v tancích I, II a III (G.1 -3) Vykročí oba levou nohou, CH couvá, D postupuje vpřed. CH opět jako v předcházejících tancích došlapuje levým chodidlem stále na stejné místo, špice vytočena zevnitř.
6. – 7. takt: Dvojice v držení jako v 1. – 2. taktu postupuje 6 vypérovanými krůčky vpřed, vykročí oba levou nohou.
8. – 9. takt: Totéž vzad, vykračuje pravá noha.
10. – 14. takt: Dvojice se postaví pravým bokem k sobě, uchopí se jako ke kolovému tanci, ale posunuti pravými boky k sobě, spojené paže napjaty. Dvojice se otáčí kolem společné osy trojdobým krokem (krok-sun-krok), vykračuje vnitřní noha.
Krok je pérovaný v kolenou. Při vykročení se našlapuje na celé chodidlo. Druhý sun se provede jako zvrt po celém chodidle.

Tančí, hrají a zpívají jako v G.1.