Zřizovatel:

G. 3 TANĚC III ZE SVINOVA (KLIMKOVSKO)

Melodie jako v G.2.

Tančí dvojice smíšené po kruhu levým bokem do středu, D po pravici CH. Držení za vnější paže, vnitřní připaženy, viz taněc I a II (G. 1 – 2) – obcházení dvojice na místě. Dvojice nepostupuje jako při obvyklé procházce směrem přímo vpřed, ale pohyb dvojice je ve vlnovkách střídavě dovnitř (1. – 2. takt) a zevnitř (3. – 4. takt). Vykračuje vnější noha. V každém taktu se provedou 3 přičapávané kroky, v lichých taktech vykračuje CH levou, D pravou nohou a v sudých taktech naopak.

Tančí a hrají jako v G. 1.